Denk en praat mee over het parkeren in binnenstad Monnickendam

Inloopavonden op 3, 9 en 17 oktober

Eerder deelden we het parkeerbeleid met u via onze website en online media. Het college is benieuwd naar uw reactie en vraagt inwoners, bedrijven en ondernemers mee te denken over dit voorgestelde parkeerbeleid. We gaan graag in gesprek tijdens de inloopavonden voor inwoners op maandag 9 en dinsdag 17 oktober. Op dinsdagavond 3 oktober gaan we in gesprek met de bedrijven en ondernemers uit de binnenstad. Zowel de inwoners als de ondernemers en bedrijven ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodigingsbrief.

Wethouder Verkeer Harm Scheepstra: “We hebben geconstateerd dat er bij onze inwoners commotie is ontstaan over de status van dit parkeerbeleid. Dit parkeerbeleid is door het college zorgvuldig opgesteld, maar staat zeker nog niet vast. Tijdens de inloopavonden willen we juist van inwoners en ondernemers horen hoe zij hier over denken en waar zij nog verbeterpunten zien.”

Tijdens de avonden geven we uitleg over het onderzoek dat is uitgevoerd, bespreken we de voorgenomen plannen en heeft u de mogelijkheid om input, tips, reacties en/of ideeën te aan te leveren. Na het verzamelen van deze input wordt bepaald of het parkeerbeleid moet worden bijgewerkt. Alle ingediende tips, vragen en opmerkingen krijgen ook een schriftelijke, beargumenteerde reactie.