De N247 ondergronds? Denk mee!

Luchtfoto Broek in Waterland

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken.

Wat zijn volgens u de kansen? En wat mag absoluut niet worden vergeten? We nodigen inwoners en ondernemers uit de regio van harte uit om met ons mee te denken en te praten.

Adviesbureau Arcadis voert de vervolgstudie naar de mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland uit. Inwoners en ondernemers uit de regio kunnen meedenken in twee participatietrajecten, zogeheten ateliers. Eén atelier richt zich op de eindfase, de andere op de periode tijdens de bouw van zo’n mogelijke onderdoorgang. U kunt zich nu aanmelden!

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provinciale programma Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland. Kijk op https://onderdoorgangn247biw.pleio.nl/news/view/78faf572-ed77-4225-8032-... voor meer informatie over de ateliers en om zich aan te melden. Aanmelden kan tot 8 juni.