De energietoeslag komt eraan

De gemeente mag de energietoeslag gaan uitbetalen. Huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum komen in aanmerking voor de energietoeslag. De energietoeslag is bedoeld voor de energierekening.

Als wij weten dat u recht hee­ op de energietoeslag, krijgt u deze automatisch uitbetaald. Dit geldt voor Waterlanders die een bijstandsuitkering ontvangen. En voor inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen en dit jaar ook aan de voorwaarden voldoen. Bij het toekennen van de energietoeslag kijken we naar het inkomen in januari 2023.

Heeft u ook recht op de energietoeslag?
Als u ook recht hee­ft op de energietoeslag, maar geen uitkering ontvangt en de energietoeslag ook niet eerder heeft­ ontvangen, kunt u deze energietoeslag zelf aanvragen. Huishoudens met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum ontvangen 1300 euro. Huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum ontvangen 1000 euro.

Op waterland.nl/energietoeslag kunt u de energietoeslag aanvragen. Hier leest u ook de aantallen die horen bij 130% van het sociaal minimum. Hee­ u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met onze sociaal raadsvrouw via mail waterland@smd.nl of telefonisch via 06 – 16 49 72 96.