Dak gemeentewerf beschikbaar voor Zon op Waterland

Voor wie in beschermd dorps- of stadsgezicht woont, of om een andere reden geen zonnepanelen op het eigen dak kan laten plaatsen, is het nu mogelijk om deel te nemen aan een collectief project volgens de postcode-roosregeling.

Steeds meer mensen wekken hun eigen duurzame energie op met zonnepanelen. Al een aantal jaren is de coöperatie Zon op Waterland binnen onze gemeente actief. Er zijn inmiddels zes projecten gerealiseerd, waaronder het zonnestroomproject op het dak van de opstandingskerk. 

Nieuw project

De coöperatie wil samen met de gemeente Waterland nu een nieuw project starten op het dak van de nieuwe Gemeentewerf in Katwoude. Daar kunnen ongeveer 180 participaties worden gerealiseerd. Iedere participatie levert 250kwh per jaar op aan energie.

Voor wie?

  1. De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan de deelname: het project is vooral bedoeld voor inwoners uit kernen met beschermde dorps- en stadsgezichten en inwoners van wie het dak aantoonbaar beperkt of ongeschikt is voor eigen zonnepanelen  
  2. Er geldt een maximum van 10 participaties per deelnemer, om zoveel mogelijk inwoners een kans te geven.

Als blijkt dat er te weinig deelnemers voor het project zijn die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, dan wordt deelname aan het project ook opengesteld voor andere geïnteresseerden. 

Waarom meedoen?  

Met de panelen die u financiert wordt stroom geleverd aan een energiemaatschappij. Als deelnemer bent u dus zelf de energieproducent en deelt u mee in de opbrengsten van de  verkochte stroom. Daarnaast krijgt u via de energiemaatschappij jaarlijks energiebelasting terug over de geproduceerde hoeveelheid energie. Deze wettelijke regeling (regeling verlaagd tarief) is gegarandeerd voor in ieder geval vijftien jaar. 
Meedoen loont! De inleg, zo’n 280 - 300 euro per participatie all-in, verdien je binnen 7-8 jaar terug. Daarna lopen de opbrengsten nog 7-8 jaar door.

Aanmelden

De inschrijving voor dit project is geopend en u kunt zich hiervoor aanmelden. 
Aanmelden kan via de gebruikerspagina op de website www.zonopwaterland.nl  (inloggen, account aanmaken en dan naar project ‘Gemeentewerf Waterland’). Zo’n aanmelding verplicht tot niets maar u geeft wel blijk van uw belangstelling. 

Meer weten? 

Het zonnedak komt in Katwoude (postcode 1145) maar ook inwoners met postcode 1141, 1151, 1153, 1452 en 1482 kunnen meedoen.
Meer informatie vindt u op de website www.zonopwaterland.nl. U kunt mailen naar Zon op Waterland info@zonopwaterland.nl of contact opnemen met Willem de Vries (0653160229).