Cursus Politiek Actief succesvol afgerond

Foto Philip met cursisten

Maandagavond heeft in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam de laatste bijeenkomst van de cursus Politiek Actief plaatsgevonden. Burgemeester Marian van der Weele overhandigde aan alle cursisten een certificaat.

De cursus werd gegeven zowel voor inwoners die een kijkje in de keuken van de gemeentelijke organisatie willen nemen, als voor hen die daadwerkelijk politiek actief willen worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 op komst, is er voor gekozen om de cursus nog vóór de zomervakantie te laten plaatsvinden.

De cursus bestond uit vier bijeenkomsten waar alles wat met het werk en het functioneren van de gemeenteraad van Waterland te maken heeft voorbij kwam. Op de eerste bijeenkomst waren burgemeester Marian van der Weele en de gemeentesecretaris te gast om uit te leggen wat zij en het college allemaal doen. Tijdens de tweede avond kwamen vier gemeenteraadsleden vertellen over hun werk als raadslid. De derde bijeenkomst stond in het teken van de gemeentelijke organisatie; ambtenaren van verschillende afdelingen (financiën, ruimte, sociaal domein en buitendienst) gaven informatie over hun werk. Bij de laatste bijeenkomst werd er teruggeblikt op de laatste twee raadsvergaderingen.

Het waren leuke, interessante en interactieve bijeenkomsten, waarbij er naast veel vragen ook af en toe inhoudelijke discussies waren. “Je gaat het werk van de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie beter begrijpen”, aldus een cursist. De cursus vond plaatst onder de bezielende leiding van raadsgriffier Philip Greep.

Er waren voor de cursus Politiek Actief zoveel aanmeldingen dat besloten is de cursus na de zomervakantie nogmaals te organiseren. Op het moment dat daar meer informatie over is, zal dat op de website en via de sociale media bekend worden gemaakt.