Cursus Politiek Actief in Waterland

Omdat de eerste editie van de cursus zo succesvol was, wordt er voor de tweede keer de cursus Politiek Actief georganiseerd.Op maandag 27 september is de eerste cursusavond.

De cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de lokale politiek en meer zou willen weten over hoe alles werkt in de gemeente en de gemeenteraad. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 op komst, een goed moment om antwoord te krijgen op deze vragen. Deelnemen aan de cursus is kosteloos, geheel vrijblijvend en vindt plaats op vijf avonden.

Wat doet de gemeente? Hoe gaat de besluitvorming binnen de gemeente in zijn werk? Wat doet een raadslid? Wat is het verschil tussen raad en college van B&W? Op deze vragen - en meer! - krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Naast veel informatie is er ook een ontmoeting met raadsleden en komen ambtenaren uit de gemeente wat vertellen over de werkzaamheden binnen hun teams. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Uiteraard wordt alles coronaproof georganiseerd.

Het programma 

Maandag 27 september 2021 van 19.30 - 21.30 uur: 
Gemeente als organisatie
Uitleg over de Gemeentewet, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Maandag 11 oktober 2021 van 19.30 - 21.30 uur: 
Politiek en beïnvloeding
De besluitvorming binnen de gemeente en het beïnvloeden van de besluitvorming.
Taken en rollen van de gemeenteraad, instrumenten van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden.

Maandag 25 oktober van 19.30 - 21.30 uur: 
Wat doet de gemeente? 
Ambtenaren uit de gemeentelijke organisatie geven een toelichting op actuele onderwerpen en de werkzaamheden in hun teams. De volgende teams komen aan bod: Bedrijfsvoering (Financiën), Ruimte, Samenleving (Sociaal Domein) en Realisatie.

Donderdag 4 november 2021, aanvang 19.30 uur: 
Voorbereidende raadsvergadering bijwonen (indien mogelijk fysiek).

Maandag 8 november 2021 van 19.30 – 21.30 uur:
Afsluitende bijeenkomst
Bij deze bijeenkomst wordt de voorbereidende vergadering van 4 november besproken. Tevens krijgen de deelnemers een certificaat voor hun deelname. 

Meer informatie

Aanmelden kan t/m 20 september bij de raadsgriffier, via griffie@waterland.nl of telefonisch: 0299 - 658585. Mocht u eerst nog wat over de cursus willen weten, dan kunt u hiervoor ook bij de raadsgriffie terecht.