CORONA: Nieuwe noodverordening voor de gedeeltelijke lockdown

Gisteravond, dinsdag 13 oktober, kondigden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aan. De maatregelen zijn fors maar nodig om het snel oplopende aantal besmettingen terug te dringen en de bijbehorende druk op de reguliere en coronazorg in te dammen. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur en gelden in ieder geval voor twee weken, misschien nog langer. De aangescherpte maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland die vanavond gepubliceerd is op www.vrzw.nl

De belangrijkste nieuwe maatregelen in de noodverordening zijn:

  • Groepsvorming openbare plaats of buitenlucht: met niet meer dan 4 personen; 
  • Samenkomst in gebouwen: max 30 personen per zelfstandige ruimte, mits 1,5 meter in acht genomen kan worden;
  • Bezoek binnenshuis: max 3 personen per dag;
  • Eet- en drinkgelegenheden worden gesloten, afhalen is wel toegestaan;
  • Verbod op evenementen;
  • Winkels sluiten uiterlijk om 20 uur met uitzondering van supermarkten;
  • Alcoholverbod na 20 uur voor verkoop, bezorgen en nuttigen in de openbare ruimte;
  • Sporten mag buiten met max 4 personen, binnen max 30 personen mits anderhalve meter gehouden kan worden, kinderen tot 17 jaar zijn uitgezonderd. Publiek is bij sporten niet toegestaan. Wedstrijden zijn alleen toegestaan voor topsporters;
  • Sportkantines en kleedkamers zijn gesloten.

Deze maatregelen hebben stevige impact op de samenleving en de economie. Maar om het virus in te dammen zullen we moeten ingrijpen op die plaatsen waar de kans om het virus op te lopen het grootst is en door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Deze stap is ingrijpend maar hard nodig nu de situatie zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld van zorgelijk, naar ernstig en vervolgens naar zéér ernstig. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basis hygiëneregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

PDFNoodverordening 14 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.
Lees meer

Oproep burgemeesters Zaanstreek-Waterland (30 september 2020)

De Rijksoverheid heeft nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. De nieuwe maatregelen zijn op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval voor drie weken. Hiervoor geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zaanstreek-Waterland. Zie bijgaande link en op www.vrzw.nl.  Alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland roepen iedereen op om samen de schouders te zetten onder het bestrijden van het corona-virus. Alleen samen kunnen we de periode van aangescherpte maatregelen zo kort mogelijk houden.Lees meer

PDFNoodverordening_Covid-19_d.d._29_september_2020.pdf