Convenant Toerisme Marken ondertekend

Gemeente Waterland heeft met vijf organisaties een convenant gesloten om de toeristische druk in het centrum van Marken te reguleren.

Samen met vertegenwoordigers van de Eilandraad Marken, Nederlandse gidsenorganisatie Guidor, Tours and Tickets, See by Drive en Resort Poort van Amsterdam is dit convenant opgesteld met als doel de leefbaarheid en beleefbaarheid op Marken van inwoners én bezoekers te verbeteren.

De leefbaarheid op Marken is onder druk komen te staan door grote groepen toeristische bezoekers. Daarom is het tijd dat het toeristische bezoek meer gereguleerd wordt. Niet alleen de inwoners van Marken, maar ook de ondernemers in de toeristische branche hebben hier baat bij en behoefte aan. Om het toerisme beter te reguleren worden er een aantal maatregelen genomen. Zo is ervoor gezorgd dat er een gastvrouw aanwezig is op het algemene parkeerterrein. Tevens is de intentie om op of nabij dit algemene parkeerterrein een parkeerplaats voor elektrische vervoermiddelen te realiseren en worden er plekken aangewezen waar groepen mogen stilstaan voor uitleg van gidsen.

Burgemeester Marian van der Weele en wethouder Toerisme, Hendrik Boland: “Wij doen er als gemeente alles aan om de leefbaarheid op Marken te behouden en te verbeteren. Het is positief dat alle partijen zich hiervoor willen inzetten. De intentie is om met elkaar in gesprek te blijven en samen het prachtige Marken toekomstigbestendig te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Toerisme kan voor Waterland en Marken alleen maar heel belangrijk blijven als de inwoners het blijven steunen. Dat is de winst van dit convenant.”

PDF Convenant getekend.pdf

Heeft u vragen over dit convenant. Neemt u dan contact op met de beleidsmedewerker Toerisme Gerda Gruis, gerda.gruis@waterland.nl