Controle hondenbelasting

In de week van 14 oktober 2019 vindt er controle hondenbelasting plaats.

Voor de uitvoering heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd. De medewerkers van dit bureau zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. Soms blijkt dat niet wordt voldaan aan de verplichting om de hond(en) bij de
gemeente te melden. Om deze honden alsnog geregistreerd te krijgen voor de hondenbelasting wordt, in de hiervoor genoemde periode, een huis-aan-huis controle gedaan. Vooruitlopend op deze controle wordt u in de gelegenheid gesteld om alsnog aangifte te doen
van uw hond(en). Daarvoor kunt u gebruik maken van het aangifteformulier dat u kunt verkrijgen bij het team Belasting en Boekhouding via telefoonnummer (0299) 658 566. Ook kan het worden gedownload van de website van gemeente Waterland www.waterland.nl. Het ingevulde
formulier kunt u zenden aan het team Belasting en Boekhouding van de gemeente Waterland. Voor meer informatie over de hondenbelasting kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Belasting en Boekhouding, bereikbaar onder telefoonnummer (0299) 658 566.