Computerregeling

toetsenbord

Bewoners kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een computer voor hun schoolgaande kinderen.

De voorwaarden hiervoor zijn; het inkomen is niet hoger dan 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm en het vermogen is niet hoger dan de vermogensgrenzen die gelden in de Participatiewet. De vergoeding is voor schoolgaande kinderen van 8 tot 18 jaar en bedraagt maximaal €600,- per gezin per vijf jaar. De computer kan pas gekocht worden als de gemeente een toekenningsbrief heeft gestuurd. Voor meer informatie www.waterland.nl/computerregeling. U kunt ook een e-mail sturen aan sociaaldomein@waterland.nl of bellen met (0299) 658 585.