Complimenten aan de mantelzorger!

Bent u al langer dan drie maanden meer dan acht uur per week aan het mantelzorgen voor een chronisch zieke vader of moeder, gehandicapt kind of hulpbehoevende vriend? Dan komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Mantelzorgen is bijzonder en verdient waardering. Gemeente Waterland waardeert dit via het mantelzorgcompliment in de vorm van waterlandbonnen. Op de Dag van de Mantelzorg op 10 november krijgen mantelzorgers dit compliment ieder jaar uitgereikt vanuit WelzijnWonenPlus.

Aanvragen
Zorgt u al minstens drie maanden méér dan acht uur per week voor een naaste? En is dit nog niet bekend bij WelzijnWonenPlus? Dan kunt u tot 15 oktober het mantelzorgcompliment aanvragen.
Download het 
registratieformulier Mantelzorgondersteuning en vul uw gegevens in. Stuur daarna het formulier naar het servicepunt van WelzijnWonenPlus. Wanneer u al bent ingeschreven als mantelzorger, komt u automatisch in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Meer informatie vindt u op: http://welzijnwonenplus.nl/waterland/