Compliment voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand in de gemeente Waterland?

Dan kunt u vanaf nu tot 1 september 2021 het mantelzorgcompliment voor 2021 aanvragen. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers, in de vorm van Waterlandbonnen.

Mantelzorgcompliment  
U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment wanneer u méér dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt en dit niet voortkomt uit een beroepsmatige relatie of als vrijwilliger. 

Aanvraag indienen  
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen op http://welzijnwonenplus.nl/waterland/

Heeft u geen internet, dan staan de vrijwilligers van WelzijnWonenPlus  voor u klaar. Zij helpen u met het invullen van het formulier. De aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont. De mantelzorgconsulent ontvangt alle aanvragen en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag klopt. Aan het eind van het jaar 2021 ontvangt u van de gemeente uw mantelzorgcompliment.   

Meer informatie  
Voor vragen of hulp bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij WelzijnWonenPlus Waterland. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0299 650 480, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 12.00 uur