Column burgemeester

Lees hieronder de column van burgemeester Marian van der Weele.

Beste Waterlanders,

Inmiddels wonen er ruim 250 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Ze worden grotendeels opgevangen door inwoners die hun woning of tuinhuisjes beschikbaar stellen. Ik heb hier ontzettend veel waardering voor. De gastvrijheid en behulpzaamheid van de Waterlanders maakt mij ontzettend trots. Het inschrijven in het bevolkingsregister, het verzorgen van onderwijs en leefgeld vragen veel tijd en inspanning van onze gemeentelijke organisatie. Ook zijn we nog steeds druk met het zoeken naar andere opvanglocaties binnen de gemeente. Het gemeentelijke team zet zich samen met de vrijwillige coördinatoren enorm in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat moet allemaal gebeuren naast het reguliere werk.

In de nacht van 31 maart op 1 april kreeg Waterland te maken met grote wateroverlast. Het waterpeil was door Rijkswaterstaat hoog gezet vanwege de droogte in maart. In combinatie met de harde noordoosten wind deed dat de Gouwzee en het Markermeer onze richting opstuwen. Buitendijkse gebieden en jachthavens liepen onder. Er werd veel schade veroorzaakt, maar er was ook ergernis dat de gemeente en de inwoners niet over het risico op hoge waterstand vooraf waren ingelicht. Met het Waterschap en Rijkswaterstaat volgt overleg of en hoe we hier in ons grilliger klimaat meer rekening mee moeten houden en wat ons dan te doen staat.

De afgelopen maand hebben we afscheid genomen van 6 vertrekkende raadsleden en de nieuwe raad is zich volop aan het inwerken. We hebben een mooi programma voor hen samengesteld met als eerste een werkbezoek aan de dijkversterkingen in Uitdam en de toekomstige versterking van de omringdijk van Marken. Ook hebben we toegelicht hoe het Galgeriet er met de nieuwbouw uit komt te zien. Onder leiding van de partij met de meeste zetels, WaterlandNatuurlijk, wordt er druk overlegd over de vorming van een nieuwe coalitie.

Er was in de afgelopen maand ook tijd om te genieten van de Fanfare Zuiderwoude, die hun 100 jarige verjaardag, twee jaar later vierden met een prachtig concert waar ik bij aanwezig mocht zijn.

Het convenant om het toerisme op Marken te reguleren is samen met de partijen uit de toeristische sector getekend. Een belangrijke stap om de inwoners op Marken wat meer rust in hun leefomgeving te bieden en het ook voor toeristen blijft genieten!

Geen dag is het hetzelfde als uw burgemeester! Ik wens u hele gezellige en goede Paasdagen!

Hartelijke groet,

Marian van der Weele

Burgemeester