Buurtbemiddeling nu ook in Waterland.

Ondertekening van het contract buurtbemiddeling vlnr ; Astrid van de Weijenberg, loco burgemeester gemeente Waterland, Bente London van Beter Buren, Iris Heijkoop van Wooncompagnie, Anthony Kempenaar en Tanneke van den Berg van Intermaris

De gemeente, Wooncompagnie en Intermaris hebben met de Stichting Beter Buren op 17 februari 2020 een overeenkomst ondertekend om buurtbemiddeling in Waterland te verzorgen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenoverlast en ruzies op te lossen en draagt in belangrijke mate bij aan woongenot en leefbaarheid. 

De werkwijze 

De gecertificeerde bemiddelaars (vrijwilligers) gaan eerst apart bij beide buren thuis praten over de overlast die wordt ervaren en de ontstane situatie. Als beide buren hiermee instemmen, wordt er daarna op een neutrale plek een bemiddelingsgesprek geregeld. Het traject is kosteloos voor bewoners en deelname aan het traject is vrijwillig. De bemiddelaars zijn te allen tijde neutraal en zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid in het traject wordt gewaarborgd.

Hulp nodig?

Wacht niet te lang met hulp zoeken, voordat je het weet escaleert een burenprobleem en is een gesprek niet meer mogelijk. Beterburen kunt u bereiken op 085-9022810, info@beterburen.nl of kijk voor informatie en aanmelding op www.beterburen.nl.
Plus foto onder de foto het fotobijschrift: