Burgemeester deelt participatieverklaringen uit

Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon ontving dinsdag 19 december deelnemers aan workshops als onderdeel van de Inburgering.

Na afloop van de workshops ondertekenden 18 deelnemers een participatieverklaring waarmee zij verklaren de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te zullen respecteren. De onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.