Boomkluit biedt nestgelegenheid voor ijsvogels

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd…wat doet die boomkluit bij het scholeneiland - tegenover het Bernhard Nieuwentijt College - daar? Dat lichten wij graag toe. Tijdens de storm van begin 2018 is een grote boom omgewaaid en in het water terecht gekomen. De boom heeft een grote kluit en een medewerker van de gemeente zag hierin een mooie kans om een ijsvogelbroedplek te creëren. Om te broeden graven ijsvogels namelijk gangen in verticale oeverwanden of boomkluiten. Aan het einde van een gang maken de vogels dan een nest. Van nature zijn er in Waterland geen steile oeverwanden die als broedplek kunnen dienen dus deze boomkluit was een buitenkans. De restanten van de boom zijn daarom verwijderd, de kluit is gestabiliseerd met palen en aan de achterzijde is een laag grond aangebracht om voldoende laagdikte te creëren. De werkgroep IJsvogels van het IVN-Waterland https://www.ivn.nl/afdeling/waterland heeft afgelopen weekend alvast enkele gangen geboord om de vogels enigszins te helpen. We hopen van harte dat de wand gebruikt gaat worden door de ijsvogels. Wilt u de plek daarom zoveel mogelijk met rust laten en de natuur haar gang te laten gaan? Vanaf de overkant van het water is de indrukwekkende boomkluit goed te bewonderen. Mocht u een ijsvogel spotten? Meld u uw waarnemingen dan via https://waarneming.nl/.