Bomen met Iepziekte in de gemeente Waterland

Op verschillende locaties binnen de gemeente zijn bomen besmet met Iepziekte. Deze bomen zijn helaas niet meer te redden en om verdere verspreiding te voorkomen, zijn de bomen zo snel mogelijk gekapt. Volgende week worden de laatste gekapt.

Het betreft de volgende locaties:
1.    Jan Mauwlaan, Monnickendam (3 bomen);
2.    Sportpark Markgouw, Monnickendam (1 boom);
3.    Sportpark Broek in Waterland (1 boom);
4.    Wallandweg, naast speelterrein, Marken (1 boom):
5.    Hemmeland, groenstrook langs de dijk bij het Mirrorhotel (meerdere kleinere bomen). 

Wat is iepziekte?
Iepziekte ontstaat door een schimmel en wordt verspreid door wortelcontact tussen bomen of via de iepenspintkever. Dit diertje legt haar eieren in zieke en verzwakte iepen. In de zomer komen de eitjes uit. De jonge kevers vliegen naar gezonde bomen om hiervan te eten. Als ze van de zieke boom schimmelsporen met zich meedragen, besmetten ze zo de gezonde boom. 

Bomen herplanten
De gemeente wil het aantal bomen op peil houden en het liefst verhogen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Door de Iepziekte verliezen we namelijk bomen. En afgelopen jaar waren er door de droogte van 2018 alsnog bomen dood gegaan. Begin dit jaar heeft de gemeente daarom 35 nieuwe bomen geplant. Na het verwijderen van de bomen met Iepziekte wordt per locatie gekeken of er ruimte is om nieuwe bomen terug te zetten. Deze bomen worden in de winterperiode teruggeplaatst.