Bestratingswerkzaamheden Zuideinde in Broek in Waterland

Maandag 27 maart 2023 starten we met het her-bestraten van het Zuideinde aan de bestrating in Broek in Waterland. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart wordt met het gedeelte Zuideinde  t.h.v. de Eilandweg. De werkzaamheden van de zijn naar verwachting in ca. 3 weken afgerond.

Bereikbaarheid en omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Met de aannemer is afgesproken dat de rijbaan in het weekend wordt opengesteld voor verkeer, zodat de overlast tijdens het weekend minimaal is.

Doordat het Zuideinde tijdens de werkzaamheden afgesloten is wordt er een omleiding ingesteld. Deze omleiding wordt met borden aangegeven. Ter plaatse van de werkzaamheden worden loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van de woningen en winkel voor voetgangers te garanderen.

Vragen en contact gegevens
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met Team Beheer van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de email op j.verleg@waterland.nl

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nota Infra BV. Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Nota Infra BV, de heer A. de Vries. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-51611706 of via de mail adevries@notainfra.nl.