Besluit tot verwijderen van een vaartuigwrak

Het college van burgemeesters en wethouders besluit om 2 vaartuigwrakken, welke in het water ligt ter hoogte van Tongnaald 28/29, te verwijderen. 

De eigenaren van de wrakken zijn bij ons onbekend. De wrakken liggen ten minste sinds 29 september 2022 op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De wrakken liggen hier in strijd met artikel 5:24 van de Algemene plaatselijke verordening Waterland. Als u uw vaartuigwrak herkent, verzoeken wij u het vaartuigwrak binnen 2 weken na datum van publicatie te verwijderen. Op de wrakken hebben wij een aanplakbiljet aangebracht waarbij deze sommatie is opgenomen.

Als de wrakken niet wordt verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en de wrakken verwijderen en opslaan bij de gemeentewerf. Wrakken die in slechte conditie verkeren zullen wij niet opslaan maar direct vernietigen. Als u uw vaartuigwrak terug wilt hebben, dan kunt u binnen dertien weken contact opnemen met team Handhaving. De eigenaar dient in dat geval alle kosten te betalen die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van het vaartuigwrak. De kosten voor de verwijdering, opslag en administratie van uw verwijderde vaartuigwrak bedragen € 250,- exclusief de stallingskosten (€ 5,- per dag).