Besluit tot verwijderen van een vaartuig

Het college van burgemeesters en wethouders besluit om twee groenkleurige boten, welke op een openbare plaats liggen ter hoogte van de Broekermeerdijk 38 te verwijderen.

De eigenaren van de boten zijn bij ons onbekend. De boten liggen ten minste sinds 29 september 2022 op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De boten liggen hier in strijd met artikel 2:46 van de Algemene plaatselijke verordening Waterland. Als u uw boot herkent, verzoeken wij u de boot binnen 2 weken na datum van publicatie te verwijderen. Op de boten hebben wij een aanplakbiljet aangebracht waarbij deze sommatie is opgenomen.

Als de boten niet worden verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en de boten verwijderen en opslaan bij de gemeentewerf. Boten die in slechte conditie verkeren zullen wij niet opslaan maar direct vernietigen. Als u uw boot terug wilt hebben, dan kunt u binnen dertien weken contact opnemen met team Handhaving. De eigenaar dient in dat geval alle kosten te betalen die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van de boot. De kosten voor de verwijdering, opslag en administratie van uw verwijderde vaartuig bedragen € 250,- exclusief de stallingskosten (€ 5,- per dag).