Besluit tot verwijderen van een vaartuig

Het college van Burgemeester & Wethouders besluit om 3 boten te verwijderen.

Het gaat om 3 boten die op de kant liggen ter hoogte van: Cornelisdirkszoonlaan 328, Avegaar 7 en Kooizand 8 (zie foto's). De eigenaren van deze boten zijn bij ons onbekend. De boten liggen ten minste sinds 13 mei 2022 op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De boten liggen hier in strijd met artikel 2:46 van de Algemene plaatselijke verordening Waterland. Als u uw boot herkent, verzoeken wij u de boot binnen 1 week na datum van publicatie te verwijderen. Op de boten hebben wij een aanplakbiljet aangebracht waarbij deze sommatie is opgenomen.

Als de boot niet wordt verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en de boot verwijderen. De boten verkeren in een zodanige slechte conditie dat deze niet worden opgeslagen maar direct worden vernietigd.