Besluit tot verwijderen van een aanhangwagen

Het gaat om drie aanhangwagens die langer dan vijf achtereenvolgende dagen op een openbare plaats staan ter hoogte van: Cornelis Dirkszoonlaan 326, Nieuwland 23 Broek in Waterland en Kooizand 8 Monnickendam.

De eigenaren van deze aanhangwagens zijn bij ons onbekend. De aanhangwagens staan ten minste sinds 1 oktober 2022 op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De aanhangwagens staan hier in strijd met artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Waterland. Als u uw aanhangwagen herkent, verzoeken wij u de aanhangwagen binnen 2 weken na datum van publicatie te verwijderen. Op de aanhangwagens hebben wij een aanplakbiljet aangebracht waarbij deze sommatie is opgenomen.

Als de aanhangwagen niet wordt verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en de aanhangwagen verwijderen en opslaan bij Hoogwout Berging b.v. Aanhangwagens die in slechte conditie verkeren zullen wij niet opslaan maar direct vernietigen. Als u uw aanhangwagen terug wilt hebben, dan kunt u binnen dertien weken contact opnemen met Hoogwout Berging b.v. (075- 614 5097). De eigenaar dient in dat geval alle kosten te betalen die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van de aanhangwagen. De kosten voor de verwijdering, opslag en administratie van uw verwijderde aanhangwagen bedragen € 250,- exclusief de stallingskosten (€ 11,- per dag) exclusief BTW.