Besluit tot verwijderen van (brom)fietswrakken t.h.v. Zonneweg 1 te Ilpendam

Het college van burgemeesters en wethouders besluit om diverse (brom)fietswrakken, welke zijn geplaatst in de fietsenstalling aan de Zonneweg 1 te Ilpendam, te verwijderen. 

De eigenaar van de wrakken zijn bij ons onbekend. De wrakken liggen geruime tijd op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De wrakken liggen hier in strijd met artikel 3.40 lid 2 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Waterland 2021. Als u uw voertuig herkent, verzoeken wij u het binnen 2 weken na datum van publicatie te verwijderen. Op de wrakken zijn aanplakbiljetten aangebracht. Als het wrak niet wordt verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en het wrak verwijderen en direct vernietigen.

Het gaat om de volgende fietswrakken: