Bernhardlaan in Monnickendam afgesloten van 27 februari t/m 3 maart 2023

De Bernhardlaan in Monnickendam wordt (ter hoogte van de bushalte Grote Kerk) tot de kruising bij de Pierebaan (ter hoogte van de Speeltuin) afgesloten.

De werkzaamheden vinden plaats omdat er een duiker moet worden vervangen. Een duiker is een buisverbinding tussen twee sloten die ervoor zorgt dat het waterpeil van de sloten op het juiste niveau blijft. Voor de werkzaamheden moet het wegdek over de gehele breedte worden opengebroken. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd.

Eerste fase
Tijdens de eerste fase worden er werkzaamheden uitgevoerd in het fietspad. Het fietspad is afgesloten van 20 februari t/m 3 maart. Voor fietsers geldt een omleidingsroute.

Tweede fase
Tijdens de tweede fase worden er werkzaamheden in de rijweg uitgevoerd. De rijweg is geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 27 februari t/m 3 maart. De bushalte ‘Grote Kerk’ vervalt hierbij. Er geldt tijdens deze fase een omleidingsroute voor fietsers, voetgangers,  gemotoriseerd verkeer en het openbaar vervoer.

Omleidingsroute fietsers
Het fietspad is vanaf de Grote Kerk tot de speeltuin afgesloten. Fietser kunnen omfietsen via De Zarken, Kloosterstraat, Rozendaalstraat om zo het fietspad vanaf de speeltuin naar de rotonde en Waterlandse Zeedijk te vervolgen. 

PDF Plattegrond omleidingsroute fietsers

Omleidingsroute voetgangers
Voor voetgangers geldt er een omleidingsroute. Voetgangers kunnen via de Nieuwpoortslaan, Wilhelminalaan en Willem Alexanderhof het voetpad aan de Bernhardlaan weer bereiken.

PDF Plattegrond omleidingsroute voetgangers

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Nieuwpoortslaan, Lijnbaan en Pierebaan. Op de kruising van de Bernhardlaan en Pierebaan kunnen zij hun route verder vervolgen richting de Waterlandse Zeedijk. 

PDF Plattegrond omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Omleidingsroute Openbaar vervoer
De (buurt)bussen van EBS worden omgeleid. De bushalte Grote Kerk vervalt. In plaats daarvan komt er een extra bushalte op de parkeerplaats tegenover bushalte Swaensborch. De bus keert daar, en rijdt (in tegengestelde richting van de originele route) vervolgens via de Pierebaan, Lijnbaan en Nieuwpoortslaan Monnickendam weer uit. Zie voor de exacte route van EBS: https://www.ebs-ov.nl/waterland