Bericht van de vervoersregio Amsterdam: snorfiets in 2019 naar de rijbaan

De snorfietsers in Amsterdam gaan waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 met een helm op naar de rijbaan. Dat is duidelijk geworden na de Tweede Kamerbehandeling van de maatregel. Nu de meerderheid van de Tweede Kamer voor de wetswijziging is, gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State. De verwachting is dat de Raad van State binnen enkele maanden adviseert. Uitgaande van een positief advies worden de nieuwe regels op 1 januari 2019 van kracht. Amsterdam kan dan starten met de invoering.

Ontwerpverkeersbesluit

Om de maatregel te kunnen invoeren, neemt het college van burgemeester en wethouders eerst een ontwerpverkeersbesluit. Op dit besluit kan iedereen een zienswijze indienen. In de stad zijn dan nog geen invoeringsmaatregelen (zoals borden of veranderingen van de straat) zichtbaar. Wanneer het ontwerpverkeersbesluit wordt genomen, is nu nog niet duidelijk. Eerst wordt het advies van de Raad van State afgewacht.

Bekendmaking

Zodra het ontwerpverkeersbesluit is genomen, wordt dit breed bekendgemaakt via onder andere www.amsterdam.nl/scooter , de digitale nieuwsbrief over de scootermaatregel en met advertenties in de lokale media. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief.