Bericht van de Provincie Noord-Holland: Onderzoek verbetering doorstroming knooppunt A10-N24547-S116

Wij ontvingen van de Provincie Noord-Holland het volgende bericht.

De aansluiting van de N247 en de S116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat onderzoeken verschillende maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tot en met 29 maart 2018 kunnen belangstellenden reageren.

Daarnaast kunnen belangstellenden op dinsdag 20 februari 2018 tussen 18:30 en 20:30 uur binnenlopen in het stadsdeelhuis Noord, in de Burgerzaal. Tijdens de bijeenkomst presenteren de Vervoerregio Amsterdam en de samenwerkende partners de oplossingsrichtingen die worden onderzocht in de planstudie KANS. De volledige inhoud van het bericht vindt u op www.bereikbaarheidwaterland.nl