Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet bekend, dat het besluit van 17 januari 2022, waarbij dhr. R.D.F. Wolters wonende te Monnickendam is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het overlijden van de oorspronkelijke kandidaat, bij het gemeentehuis van Waterland, Pierebaan 3 in Monnickendam, voor een ieder ter inzage is gelegd.