Begroting 2022 aangenomen door de gemeenteraad

Foto bij begroting

In de raadsvergadering van 11 november is de Begroting 2022 door de gemeenteraad ongewijzigd aangenomen. 
De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast, nadat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) een begroting heeft voorbereid. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente uitgelegd, zo kunt u zien waar de komende jaren geld aan wordt uitgegeven en wat daar voor wordt gedaan. De begroting van de gemeente Waterland is voor de komende jaren sluitend. 
 

PDF Begroting 2022

 

Bij de behandeling van de begroting zijn 3 moties door de raad aangenomen waarin zij het college verzoeken om:

  • Stimuleringsprogramma Flexwonen: locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden.
  • Woningen: de opkoopbescherming zo breed mogelijk toe te passen en een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten.
  • Eigen milieustraat: zo spoedig mogelijke te beginnen met de voorbereidingen voor een milieustraat op de beoogde locatie Hoogedijk te Katwoude.

De motie over de AFA Ilpendam, een verkeersremmende paal, is door het college overgenomen. Hierin wordt het college opgedragen om opnieuw in overleg te gaan met de dorpsraad van Ilpendam en een voorstel voor te leggen voor het plaatsen van een verzinkbare verkeerspaal bij de Hofbrug in Ilpendam ter vervanging van de AFA Ilpendam.

De raadsvergadering terugkijken kan via waterland.bestuurlijkeinformatie.nl. U vindt hier ook de agenda en de stukken.

 

Begroting-2022-in-een-oogopslag