Afval scheiden loont! Doe je mee?

De gemeente wil, samen met haar inwoners, het huishoudelijk afval zoveel mogelijk scheiden. Dat is niet alleen goed voor de toekomst van onze kinderen, maar ook goed voor onze portemonnee.

Gemeente Waterland wil zuinig omgaan met huishoudelijk afval dat opnieuw gebruikt kan worden. Denk aan plastic, blik, drinkpakken, gft en etensresten, papier en karton, glas en textiel. Van deze materialen worden nieuwe producten gemaakt en dan hoeven er geen nieuwe grondstoffen te worden
gebruikt.

Afval scheiden; ook goed voor je portemonnee. Veel van ons afval is herbruikbaar maar belandt nu in de verbrandingsoven omdat het niet gescheiden wordt. Dat is verspilling! Door afval goed te scheiden hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat verbranden van restafval wordt steeds duurder en wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van inwoners. Dus afval scheiden is goed voor je portemonnee. We zijn op de goede weg! Het percentage afval scheiden stijgt gelukkig gestaag in Waterland. Werd er in 2016 nog 57 % van het afval gescheiden, in 2018 was dat al 70%. Om het doel van 75% gescheiden afval in 2020 te bereiken, moet er echter nog heel wat gebeuren. De gemeente probeert het afval scheiden zoveel mogelijk te stimuleren, maar zonder de hulp van de bewoners gaat het niet lukken. Ga je ook de uitdaging aan? Restafval groeit, ondanks beter scheiden Gemeente Waterland wil dat in 2020 de hoeveelheid restafval is teruggebracht tot maximaal 100 kilo per inwoner per jaar. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke doelstelling. Nu is dat nog 185 kilo per jaar in Waterland.