Aanvragen Parkeervergunningen Marken

De gemeente Waterland onvangt op dit moment veel nieuwe aanvragen voor parkeervergunningen op Marken.

Vanwege het gelijktijdig verloop van de meeste vergunningen, de drukte rondom de verkiezingen in het gemeentehuis en de arbeidsintensiteit van het proces lukt het de gemeente niet om de nieuwe aanvragen op tijd te verwerken. Daarom heeft de gemeente besloten om tot 31 mei een verlopen geldigheidsduur van maximaal drie maanden te accepteren. Hiermee ontstaat voldoende tijd om de aanvragen te verwerken en de nieuwe vergunningen uit te geven.

Vijf jaar geleden zijn op verschillende plekken op Marken verkeer- en parkeerbeperkingen ingevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van parkeervergunningen en bezoekerspassen met doorgaans een geldigheidsduur van vijf jaar. De meeste in het verleden aangevraagde parkeervergunningen zijn geldig tot maart 2022. Dit betekent dat de meeste reeds verstrekte vergunningen op dit moment verlopen zijn.

Heeft u nog geen nieuwe parkeervergunning aangevraagd? Doe dit dan alsnog. Vanaf 31 mei zal een verlopen geldigheidsduur niet meer geaccepteerd worden.