Aanslag gemeentelijke belastingen - enquête

Onlangs heeft u de aanslagen voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting ontvangen. Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waarde van het pand. Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/belastingen.

Betalingsmogelijkheden
U kunt het aanslagbedrag automatisch laten afschrijven of zelf voor de betaling zorgen.
Op www.waterland.nl/belastingen  kunt u een automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen.
Als u er niet voor kiest de aanslag automatisch te laten incasseren, dient u het aanslagbedrag voor de laatste vervaldatum te betalen.
U kunt dit doen door middel van internetbankieren of eigen overschrijvingen.
Ook is het mogelijk gebruik te maken van de QR-code op het aanslagbiljet. 

Bezwaar maken 
Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast.
U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0299 658 566. Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan bij voorkeur via het digitale loket van onze belastingbalie:
www.waterland.nl/belastingen. Ook kunt u dit schriftelijk doen. Stuurt u deze dan aan gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of mail naar gemeente@waterland.nl