Aanpassing afvalinzameling Waterland

Vanaf januari 2018 verandert het afval-inzamelschema voor heel Waterland en gaan wij ook in de historische kernen Monnickendam en Marken het PMD huis-aan-huis inzamelen.

Vanaf januari 2018 verandert het afval-inzamelschema voor heel Waterland en gaan wij ook in de historische kernen Monnickendam en Marken het PMD huis-aan-huis inzamelen. Deze week ontvangen alle inwoners een brief over de aanpassingen betreffende de afvalinzameling. Heeft u geen brief ontvangen? Via onze website kunt u deze ook downloaden. Bellen met ons Klantcontactcentrum (0299) 658 585 kan ook. Op onze website vindt u ook onze nieuwe afvalkalender in twee versies. De eerste versie is voor de inzameling van de historische kernen Monnickendam en Marken (zakkeninzameling en mini-containers) + dorpsstraat Watergang en de tweede versie is voor de wijken met minicontainers. Natuurlijk wijzen u wij ook graag op onze Afvalwijzer app of bijbehorende website mijnafvalwijzer.nl

PDFBrief afvalinzameling mini-containers.pdf

PDFBrief afvalinzameling zakkenwijk dec 2017.pdf

PDFAfvalkalender 1e kwartaal 2018 mini-containers.pdf

PDF1e Kwartaaloverzicht zakkenwijk afvalkalender 2018.pdf

Liever geen restafval- en PMD-zakken?
Als u in een historische kern woont en in plaats van zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor PMD en  Restafval (en mogelijk ook  GFT)  dan kunt u dit aangeven. U kunt hierbij alleen een Restafvalcontainer in combinatie met een PMD (en eventueel een GFT) container aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons Klant Contactcentrum op. Dit kan via telefoonnummer (0299) 658 585 of via e-mail:  gemeente@waterland.nl.  Wij nemen vervolgens contact met u op om af te spreken wanneer wij deze mini-containers kunnen leveren en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden. De mini-containers moeten in de route van het inzamelvoertuig aangeboden worden.

 

Wijziging inzameling wijken met mini-containers
De inzameldagen bij de wijken met mini-containers veranderen. De nieuwe inzamelaar heeft onze gemeente in 3 wijken verdeeld en er gelden nu ook drie afvalinzameldagen. Te weten woensdag, donderdag en vrijdag. De wijkindeling vindt u hieronder. Op de afvalkalender en in de afvalapp vindt u precies in welke wijk op welke dag het afval wordt ingezameld.

Wijken mini-containers huis aan huis
Wijk 1    Monnickendam (behalve Overleek en Kloosterdijk)
Wijk 2    Marken, Broekermeerdijk, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland
Wijk 3    Watergang*, Ilpendam, Purmer, Katwoude, Overleek, Kloosterdijk

* Watergang met uitzondering van Dorpsstraat Watergang. De mini-containers van de Dorpsstraat kunnen op de dinsdag aangeboden worden. Bewoners moeten hiervoor het inzamelschema historische kernen gebruiken.

Grofvuilinzameling
Het grofvuil wordt vanaf 1 januari om de 4 weken ingezameld. De gebiedsindeling is niet gewijzigd:
gebied 1: Broek in Waterland, Ilpendam, Marken, Watergang, Zuiderwoude en Uitdam
gebied 2: Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer
Ook voor de grofvuilinzameling geldt dat de exacte data op de afvalkalender en afvalapp te vinden zijn!

Stel uw vragen op de markt
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom staan wij zaterdag 16 december op de weekmarkt  in Monnickendam.  Van 9.00 tot 14.00 uur kunt u met al uw vragen over de nieuwe afvalinzameling terecht bij onze medewerkers!