4 februari: openbare zitting centraal stembureau

Voordat u naar de stembus kunt, moeten heel veel zaken voorbereid worden. Zo ook het vaststellen van de kandidatenlijsten.

Daarom is er op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau.

Tijdens deze zitting:
• Wordt er beslist over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
• Worden de lijsten genummerd

Deze zitting zal digitaal te volgen zijn. Wilt u deze zitting digitaal bijwonen? Meldt u zich dan aan via: verkiezingen.waterland@waterland.nl

Een half uur van tevoren ontvangt u een uitnodigingslink.