Nieuws

Jonge boompjes worden a.s. zaterdag gered in het Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

29 februari 2024

Aanstaande zaterdag worden er in het Van Oorschotplantsoen in Ilpendam jonge bomen en struiken gered, die anders gekapt zouden worden.

Bericht rijksoverheid: Opvang derdelanders stopt na 4 maart 2024

29 februari 2024

Onderstaand bericht van de Rijksoverheid bevat belangrijke informatie voor inwoners die derdelanders uit Oekraïne opvangen.

Gemeentepagina week 9

29 februari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Monument Key to the heart onthuld door burgemeester Marian van der Weele

27 februari 2024

Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Marian van der Weele samen met kinderburgemeester Bo Weeting en Angelina, een meisje uit Oekraïne, het monument ‘Key to the heart’ onthuld.

Deze week aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

22 februari 2024

Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 (voor de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting) in uw briev

Gemeentepagina week 8

22 februari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Tijdelijk noodfonds energie van Rijksoverheid voor betalen energierekening

19 februari 2024

De Rijksoverheid heeft het Tijdelijk Noodfonds Energie opnieuw opengesteld. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen een deel van de energierekening.

Besluit tot verwijderen van autowrakken, boottrailerwrakken, vaartuigen en vaartuigwrakken

15 februari 2024

Het college van burgemeesters en wethouders besluit om diverse autowrakken, boottrailerwrakken, vaartuigen en vaartuigwrakken te verwijderen.

Gemeentepagina week 7

15 februari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Gedicht zomereik gemeenteplein onthuld

14 februari 2024

Het college wilde al langere tijd een aantrekkelijker en groener gemeenteplein. De grote zomereik die vorig jaar vanaf de Nieuwpoortslaan hiernaartoe is verplaatst, gaf hiervoor het startsein.