Nieuws

Boom geplant in Broek in Waterland

13 april 2022

Op woensdag 6 april hebben Alma (8 jaar) en Lux (7 jaar) samen met burgemeester Marian van der Weele en wethouder Groen en Duurzaamheid, Astrid van de Weijenberg een boom geplant in Broek in Waterl

Uitnodiging: meedenken over herontwerp Pieter Appelplein in Monnickendam

12 april 2022

Het Pieter Appelplein in Monnickendam staat op het programma voor groot onderhoud in 2022.

Uitnodiging voor bedrijven en organisaties: Regionale Duurzaamheidsbeurs

07 april 2022

Op zaterdag 9 juli 2022 vindt de vierde Regionale Duurzaamheidsbeurs plaats op het feestterrein van Purmer 400 jaar aan de Oosterweg in de Purmer. In onderstaand bericht de uitnodiging. 

Informatie voor gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen

07 april 2022

In Waterland zijn er veel gastgezinnen die hulp en onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het is belangrijk dat deze vluchtelingen ook worden ingeschreven in het BRP.

Wateroverlast buitendijkse gebieden

07 april 2022

De harde noordoostelijke wind in combinatie met het hoge waterpeil in het Markermeer hebben er vorige week voor gezorgd dat grote delen van recreatiegebied het Hemmeland, de jachthavens in Monnicke

Denk mee over verduurzaming van Watergang (Deel 2)

07 april 2022

In Watergang denken de gemeente Waterland, bewonersinitiatief WarmWatergang en De Groene Grachten na over collectieve, duurzame oplossingen voor het dorp.

Soroptimistclub bestaat 100 jaar

06 april 2022

Soroptimisten dragen wereldwijd actief bij aan de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes in het bijzonder.

Hemmeland blijft voorlopig afgesloten door wateroverlast

01 april 2022

Het Hemmeland blijft voorlopig afgesloten in verband met wateroverlast door de stormachtige noordoostelijke wind.

Nieuwe gemeenteraad Waterland geïnstalleerd

31 maart 2022

De nieuwe gemeenteraad van Waterland is op woensdagavond 30 maart 2022 geïnstalleerd in de raadzaal van het gemeentehuis te Monnickendam.

Raadslid WaterlandNatuurlijk ontvangt Koninklijke onderscheiding na 20 jaar inzet

30 maart 2022

Mevrouw D. (Dorothy) Borghardt-de Kat (68) van de lokale fractie WaterlandNatuurlijk heeft op 29 maart 2022 een Koninklijke onderscheiding ontvangen.