16 november: digitale informatieavond voor toekomstige gebruikers nieuwe sporthal

Afbeelding nieuwe sporthal

Vertegenwoordigt u een sportvereniging of sportinstantie en heeft u mogelijk interesse in toekomstig gebruik van de nieuwe sporthal? Meld u zich dan aan voor de digitale informatieavond van de nieuwe sporthal op dinsdag 16 november a.s. om 19.00 uur. Dit kan via: projectsporthal@waterland.nlVerenigingen die zich reeds hebben aangemeld ontvangen een link naar de vergadering.

Wethouder Theo van Eijk licht tijdens deze avond toe hoe het ontwerp van de nieuwe sporthal tot stand gaat komen en op welke wijze uw inbreng hierin wordt meegenomen. Uw inbreng is van groot belang zodat de gemeente een inschatting kan maken van het aantal toekomstige gebruikers en welke wensen en eisen zij stellen, denk hierbij aan afmetingen en voorzieningen. Dit helpt ons bij het maken van zorgvuldige afwegingen over het ruimtegebruik en de inrichting van de nieuwe accommodatie. 

Voor belanghebbenden en omwonend zal een separate informatieavond worden georganiseerd. Hierover zal binnenkort meer bekend worden. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een bericht naar projectsporthal@waterland.nl.