Nieuws over de veranderingen in de afvalinzameling

Op deze pagina leest u al onze nieuwsberichten die met de veranderingen in de afvalinzameling te maken hebben. Deze nieuwsberichten kunt u niet alleen hier volgen, maar ook via Facebook, Twitter en op donderdag op de  gemeentepagina in Ons Streekblad.

(14 december) Aanpassing afvalinzameling Waterland

Vanaf januari 2018 verandert het afval-inzamelschema voor heel Waterland en gaan wij ook in de historische kernen Monnickendam en Marken het PMD huis-aan-huis inzamelen. Deze week ontvangen alle inwoners een brief over de aanpassingen betreffende de afvalinzameling. Heeft u geen brief ontvangen? Via onze website kunt u deze ook downloaden. Bellen met ons Klantencontactcentrum (0299) 658 585 kan ook. Op onze website vindt u ook onze nieuwe afvalkalender in twee versies. De eerste versie is voor de inzameling van de historische kernen Monnickendam en Marken (zakkeninzameling en mini-containers) + dorpsstraat Watergang en de tweede versie is voor de wijken met minicontainers. Natuurlijk wijzen u wij ook graag op onze Afvalwijzer app of bijbehorende website mijnafvalwijzer.nl.

Liever geen restafval- en PMD-zakken?

Als u in een historische kern woont en in plaats van zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor PMD en Restafval (en mogelijk ook  GFT) dan kunt u dit aangeven. U kunt hierbij alleen een Restafvalcontainer in combinatie met een PMD (en eventueel een GFT) container aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons Klant Contactcentrum op. Dit kan via telefoonnummer (0299) 658 585 of via e-mail: gemeente@waterland.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om af te spreken wanneer wij deze mini-containers kunnen leveren en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden. De mini-containers moeten in de route van het inzamelvoertuig aangeboden worden.

Wijziging inzameling wijken met mini-containers

De inzameldagen bij de wijken met mini-containers veranderen. De nieuwe inzamelaar heeft onze gemeente in 3 wijken verdeeld en er gelden nu ook drie afvalinzameldagen. Te weten woensdag, donderdag en vrijdag. De wijkindeling vindt u hieronder. Op de afvalkalender en in de afvalapp vindt u precies in welke wijk op welke dag het afval wordt ingezameld.

Wijken mini-containers huis aan huis

 • Wijk 1    Monnickendam (behalve Overleek en Kloosterdijk)
 • Wijk 2    Marken, Broekermeerdijk, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland
 • Wijk 3    Watergang*, Ilpendam, Purmer, Katwoude, Overleek, Kloosterdijk

* Watergang met uitzondering van Dorpsstraat Watergang. De mini-containers van de Dorpsstraat kunnen op de dinsdag aangeboden worden. Bewoners moeten hiervoor het inzamelschema historische kernen gebruiken.

Grofvuilinzameling

Het grofvuil wordt vanaf 1 januari om de 4 weken ingezameld. De gebiedsindeling is niet gewijzigd:

 • Gebied 1: Broek in Waterland, Ilpendam, Marken, Watergang, Zuiderwoude en Uitdam
 • Gebied 2: Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer

Ook voor de grofvuilinzameling geldt dat de exacte data op de afvalkalender en afvalapp te vinden zijn!

Stel uw vragen op de markt

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom staan wij zaterdag 16 december op de weekmarkt  in Monnickendam. Van 9.00 tot 14.00 uur kunt u met al uw vragen over de nieuwe afvalinzameling terecht bij onze medewerkers!

(7 december) Afvalinzameling vanaf 2018

Vanaf januari verandert het afvalinzamelschema in Waterland. Aanleiding is de komst van Remondis als de nieuwe afvalinzamelaar van Waterland. Remondis gaat de komende jaren het restafval, GFT- en PMD afval huis-aan-huis ophalen en de grofvuilinzameling verzorgen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • per 1 januari veranderen de inzameldagen (Dit schema wordt uiteraard onder andere op de gemeentepagina bekend gemaakt)
 • vanaf 1 januari 2018 worden de restafvalzakken én de PMD zakken in de historische kernen huis aan huis opgehaald
 • de grofvuilinzameling vindt vanaf 1 januari om de 4 weken plaats

Gemeente waterland staat op de markt

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom staan wij zaterdag 16 december op de weekmarkt in Monnickendam. Van 9.00 tot 14.00 uur kunt u met al uw vragen over de nieuwe afvalinzameling terecht bij onze medewerkers!

(23 november) De afvalinzameling gaat veranderen!

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de afvalinzameling veranderen! Op dit moment zijn wij hard aan het werk om het nieuwe afvalschema rond te krijgen. Begin december ontvangt u een brief van de gemeente en een brief van de nieuwe inzamelaar, Remondis. In de brief leest u wat er precies voor u gaat veranderen.
Wij kunnen nu al aankondigen dat voor een deel van Waterland de afval inzamel dagen gaan veranderen. In de historische kernen (Monnickendam en Marken), waar met zakken wordt ingezameld, wordt in januari ook het inzamelen van PMD geïntroduceerd en wordt het restafval en het plasticafval om de week opgehaald.

Wij houden u op de hoogte

 Zodra alle informatie compleet is informeren wij u over de wijzigingen via brieven en natuurlijk via onze website en de Mijnafvalwijzer app.

Een nieuwe naam in de straten van Waterland

Wij hebben een nieuwe inzamelaar omdat het huidige contract op 31 december 2017 afloopt. Remondis Nederland BV heeft de aanbesteding gewonnen en gaat de komende jaren de inzameling van het huishoudelijk restafval, GFT, PMD materiaal en grofvuilinzameling  in Waterland verzorgen.

(3 augustus) Vragen over nieuw systeem afvalscheiding

Zoals u weet is in gemeente Waterland een nieuw afvalsysteem ingevoerd. Voor inwoners maar ook voor ons brengt dat veranderingen met zich mee. Veel Waterlandse inwoners hebben een (extra) PMD-container ontvangen en als uitvloeisel daarvan is de ophaalfrequentie gewijzigd. Dat is een grote omslag en wij begrijpen dat u daar aan moet wennen. Anderzijds stelt een dergelijk project ons ook voor een logistieke uitdaging. En helaas is daarbij niet alles vlekkeloos verlopen. Zo is op sommige adressen geen container geleverd of zijn de containers op een verkeerd adres geleverd. Inmiddels hebben wij alles in het werk gesteld om die vergissingen te herstellen.

Veel vragen

Wij hebben de afgelopen periode een flink aantal vragen en reacties ontvangen. Veel van de vragen gaan over het feit dat de inzameling van restafval is teruggebracht naar 1 x in de vier weken en de gevolgen daarvan. Veel genoemd is stankoverlast en een “maden- en luierprobleem”. Dat zijn natuurlijk nare bijkomstigheden. Waar dat mogelijk is, zoeken wij naar een oplossing. Maar wij vragen inwoners ook om het afval op de juiste manier te scheiden. U kent ongetwijfeld onze slogan “Bron scheiden = Restafval vermijden” en ook in het filmpje op deze pagina vindt u daar veel informatie over.

Tips

Onderstaand geven wij graag u een aantal tips om stankoverlast en andere vervelende problemen te voorkomen.

Over restafval

 • Deponeer al het (vochtige) GFT afval in de groene bak. Zo houdt u droog restafval over. Dit restafval veroorzaakt geen stankoverlast
 • Pak luiers en kattenbakkorrels goed in voordat u ze in de container deponeert

Over PMD

 • Spoel vlees- of levensmiddelenverpakkingen en drankkartons goed om. Hiermee voorkomt u dat er insecten op af komen
 • Maak drankkartons en andere verpakkingen zo klein mogelijk om zoveel mogelijk PMD afval te kunnen opslaan

Over GFT

 • Gooi vleeswaren- en etensresten niet los in de container. Verpakken in kranten is beter omdat vliegen er dan niet bij kunnen
 • Plaats de container zoveel mogelijk in de schaduw
 • Maak de container regelmatig schoon

Natuurlijk kunt u ook tijdens openingsuren bij de gemeentewerf terecht om uw afval te brengen.

Afvalscheidingswijzer

Om precies te weten welke afvalsoort in welke container thuishoort kunt u ook de website www.afvalscheidingswijzer.nl raadplegen. Een handig hulpmiddel!

(27 juli) Informatiefilmpje over afvalscheiding

Al geruime tijd besteden we aandacht aan het (beter) scheiden van afval. Daarvoor gebruiken we onder andere de slogan “Bron scheiden = Restafval vermijden” en de daarbij behorende cartoon.  Om nog eens inzichtelijk te maken waarom afvalscheiding zo belangrijk is, hebben we een informatief filmpje laten maken. Alle “ins en outs” over afvalscheiding, de (PMD)-containers en ophaalfrequentie komen hierin aan bod. Van harte aanbevolen!

(13 juli)  Gebruik doorzichtige plastic-afvalzakken voor PMD (= Plastic, Metaal en Drankkartons) !

Inzameling PMD-afval

De afgelopen periode hebben wij nadruk gelegd op  het scheiden van afval  en met name de uitrol van de nieuwe mini-containers speciaal voor PMD-afval.  Graag besteden wij ook aandacht aan de wijze van aanbieden van PMD-afval.

Geen ondoorzichtige (grijze) plastic zakken voor het PMD afval

Het doel van de voorscheiding van PMD-afval  is hergebruik. Vervuiling met afvalstoffen (restanten) of materialen die niet bij het PMD horen, leiden soms tot het afkeuren van een hele vracht. Dat gebeurt vooral als het PMD-afval in grijze, ondoorzichtige (vuilnis)zakken zit. Dan is immers niet zichtbaar wat de kwaliteit is van het afval. En een afgekeurde partij kan de gemeenschap geld kosten vanwege extra verbrandingskosten. Dat is jammer en vooral niet nodig.  Inwoners van Waterland  moeten het PMD-afval aanbieden in een container of in plastic zakken.  Maar een enkele keer zit daar ook wel eens een grijze ondoorzichtige zak tussen en dat willen we graag voorkomen. Gebruikt u daarom de plastic-heroes zakken. Deze zakken kunt u gratis ophalen bij het gemeentehuis en diverse supermarkten. Het is natuurlijk ook goed als u een andere, doorzichtige zak gebruikt. Wellicht ten overvloede….PMD afval dat in de container wordt verzameld, hoeft niet eerst in een plastic zak gedaan te worden.

Toch mini-containers?

Inwoners van de historische kernen  van Monnickendam en Marken hebben geen mini-container . Natuurlijk kunt u wel containers bij ons aanvragen. Neemt u daarvoor contact op met ons Klantencontact Centrum via (0299) 658 585  of stuur een e-mail  naar gemeente@waterland.nl.

(6 juli) PMD rolcontainer wordt 26 juli voor de eerste keer geleegd (2)

Nu bij een groot aantal huishoudens de nieuwe PMD container is uitgezet, hebben we in Waterland een flinke stap in de richting van nog betere afvalscheiding gemaakt. Woensdag 26 juli worden de PMD-containers voor de eerste keer geleegd. U kunt de containers dan op de gebruikelijke aanbiedplaats bij u in de straat of plein neerzetten.
Heeft u de afgelopen periode geen mini-container voor PMD (met de oranje deksel) ontvangen en wenst u er wel van gebruik te maken? Neemt u dan contact op met ons Klant Contact centrum via telefoonnummer (0299) 658 585 of per e-mail  publiekszaken@waterland.nl

Veel inwoners hebben  de afgelopen maand een sticker over afvalscheiding ontvangen. Deze sticker is natuurlijk voor alle inwoners beschikbaar.  Heeft u interesse? U kunt een exemplaar ophalen bij het gemeentehuis .

Resultaten

Nu de veranderingen op het gebied van afvalscheiding van start zijn gegaan, is het belangrijk om de resultaten van dit nieuwe systeem te volgen. Bedoeling is immers dat door het vooraf scheiden van afval er zo min mogelijk restafval overblijft. Wij verwachten in het najaar over de eerste resultaten te beschikken. Wij houden u op de hoogte!

(29 juni) PMD rolcontainer wordt 26 juli voor de eerste keer geleegd 

Afgelopen week heeft het bedrijf DBICS de nieuwe mini-containers voor het PMD afval in de laagbouw, niet de historische kernen, huis aan huis uitgeleverd.  Over het algemeen is deze uitrol prima verlopen. De containers zijn vanaf nu in gebruik, de eerste ledigingsdatum is op 26 juli! U kunt er uw plastic verpakkingsmateriaal (P), metalen (M) en drankkartons (D) in kwijt. In principe kan dit los maar u kunt ook gebruik maken van de bekende plastic heroes zakken. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere inwoners van Waterland: houdt uw Plastic, Metaal en Drankkartons apart. De plastic heroes verzamelzakken kunt u weggooien  in de bekende verzamelcontainers.

(22 juni) De nieuwe PMD containers worden geleverd

Tussen 23-27 juni worden bij de huishoudens die al mini-containers voor GFT en restafval gebruiken (de bekende rolcontainers)  de nieuwe PMD-containers uitgerold. Met PMD bedoelen we plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). Waterland is hiermee een flinke stap verder met het uitgangspunt: Bronscheiden= Restafval vermijden.

In de aanloop naar deze uitrol zijn vele positieve reacties binnengekomen. Hiernaast zijn er in een enkel geval ook praktische bezwaren. U kunt besluiten uw PMD-afval  toch liever zelf naar de wijkcontainers te brengen en de PMD-container te weigeren. Dit kunt u doorgeven via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via publiekszaken@waterland.nl
Onze aanbeveling is de container eerst te proberen. Ervaring in andere gemeenten leert dat 95 tot 98% van de mensen de container zo handig vindt dat ze hem daarna willen houden. Als u na drie maanden de container toch niet meer wilt gebruiken, kunt u dit via bovenstaand e-mailadres doorgeven aan ons Klant Contact Centrum. De PMD-container wordt dan weer teruggenomen.

(15 juni) BRONSCHEIDEN = RESTAFVAL VERMIJDEN

Zoals eerder is aangegeven worden de mini-containers (240 liter rolcontainers) vóór 28 juni 2017 huis aan huis afgeleverd bij huishoudens die ook nu gebruik maken van de mini-containers voor GFT (groente-fruit-tuin afval) en restafval.  Wanneer u alle afvalsoorten goed apart houdt, houdt u veel minder restafval over. De restafvalcontainer raakt niet  zo snel vol en hoeft dus minder vaak te worden geleegd! Op onze website hebben wij de meest gestelde vragen over de veranderingen in de afvalinzameling verzameld.

(8 juni 2017) Er gaat wat veranderen... en dat is best even wennen

In onze gemeente gaat er wat veranderen op het gebied van het scheiden van afval en de inzameling daarvan.

Waarom veranderen?

 1. beter voor het milieu: op dit moment komen nog (te)veel herbruikbare materialen in het restafval terecht.
 2. voordeliger: voordeel van afvalscheiding aan de bron is dat op termijn de afvalstoffenheffing niet verhoogd hoeft te worden of zelfs verlaagd kan worden. Want betere scheiding zorgt voor minder restafval.

In heel Nederland is veel aandacht voor het (beter) scheiden van afvalstoffen. Vanuit landelijk beleid is vastgesteld dat er vanaf 2020 meer dan 75% van de grondstoffen uit het afval hergebruikt moet worden. In Waterland zijn we goed op weg maar het kan nog beter. Want met een percentage van 58% zitten we aan de lage kant ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Wat gaat er veranderen?

 Alle inwoners van Waterland hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat uitgelegd wat en wanneer er voor u iets gaat veranderen. In Waterland kennen we verschillende soorten afval inzamel stromen, afhankelijk van waar (hoe) iemand woont (hoogbouw/laagbouw/historische kern). In het kort:

Woont u in de een historische kern en gebruikt u zakken om uw restafval aan te bieden? Dan blijft dit systeem in principe van inzamelen voorlopig ongewijzigd.  Wel willen we de inzameling van Plastic verpakkingen (het PMD dat u nu met zakken naar de wijkvoorzieningen brengt) verbeteren door in het najaar deze zakken ook huis aan huis op te halen. U wordt na hier  zomervakantie verder over geïnformeerd.

Ook voor bewoners van hoogbouw verandert er op dit moment niets. Wel willen we hier nog beter faciliteren. Op termijn gaan wij daarom het aantal ondergrondse wijkcontainers uitbreiden. Daar maken we in de loop van 2017 een begin mee. Als het zover is, informeren wij u daarover.

Inwoners van Waterland die in laagbouw wonen en nu al gebruik maken van mini-containers (ook wel genoemd de rolcontainers) voor GFT en restafval, krijgen een extra mini-container om plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (=PMD) in te doen. DBI Containerservice levert deze container (grijs met een oranje deksel) in juni af. Ongeveer een week voor de levering van deze container ontvangt u een brief met daarin informatie over de exacte leverdatum.

Wij begrijpen dat u aan de extra container moet wennen. Toch willen wij u uw medewerking vragen en volop gebruik te maken van de verschillende containers. Het geeft het beste resultaat en het is beslist de moeite waard om duurzaam met grondstoffen om te gaan.
Het gebruik van een aparte rol-container voor PMD heeft nog een ander voordeel: deze afvalsoort wordt voortaan huis aan huis opgehaald dus hoeft u niet meer speciaal naar de (wijk)containers toe.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Kijkt u dan eens op onze pagina met de meest getelde vragen. Wellicht staat het antwoord dat u zoekt daar tussen. Zo niet, neemt u dan contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0299) 658 585 of stuur een e-mail naar gemeente@waterland.nl

(1 juni 2017) U krijgt post van ons!

In Waterland gaat er wat veranderen op het gebied van het scheiden van afval en de inzameling daarvan. Net als elders in Nederland wil gemeente Waterland zich inzetten meer grondstoffen van het restafval te scheiden. Een grote stap is: het verbeteren van de inzameling van plastic-, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD).

Omdat er in Waterland - met zijn verscheidenheid aan bebouwing en omstandigheden - op verschillende wijze afval wordt ingezameld, zijn de maatregelen die gemeente Waterland biedt niet overal hetzelfde. Voor de bewoners in de hoogbouw verandert er weinig. Wel willen wij hen net als de overige inwoners  aanmoedigen het afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden of naar de wijkcontainers te brengen. Bewoners in laagbouw (maar niet in de historische kernen van Marken en Monnickendam) krijgen een PMD mini-container.  Deze wordt eind juni geleverd.
Bewoners in de historische kernen van Marken en Monnickendam, waar afval in zakken wordt opgehaald, ontvangen niet automatisch een mini-container. Als u in plaats van de zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor restafval, GFT én PMD dan kunt u dit aangeven. Neemt u dan contact met ons Klantencontactcentrum op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op om af te spreken hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden (want dit moet dan in de route van het inzamelvoertuig worden opgenomen) en wanneer deze mini-containers worden geleverd.

Heel binnenkort ontvangen alle inwoners een brief met gerichte informatie. Onderaan die brief vindt u het  telefoonnummer van ons Klantencontactcentrum en een e-mailadres waarop u ons kunt bereiken.
(24 mei 2017) De nieuwe mini-containers voor plastic komen er aan!

Voor het beter scheiden van het restafval komen er in juni 2017 extra, nieuwe, minicontainer voor het verzamelen van plastic, blik en pakken. Met een mini container bedoelen we rolcontainers zoals die nu gebruikt worden voor o.a. restafval.

Immers: Bron scheiden = Restafval Vermijden!

De mini-containers worden vóór 28 juni 2017 huis aan huis afgeleverd bij huishoudens die ook nu gebruik maken van de mini-containers voor GFT en restafval.

Binnenkort ontvangen deze huishoudens huis aan huis een brief met informatie over de levering van de containers. En volgt er een brief met een nadere toelichting.  De nieuwe containers zijn grijs met een oranje deksel en zijn volledig uit gerecyclede kunststof  gemaakt.

Minder restafval

Door de komst van de nieuwe containers wordt het nog makkelijker het plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons (pakken) (PMD) apart te houden. Zo houdt u beduidend minder restafval  over! Omdat de grijze restafvalcontainer minder snel vol raakt, wordt deze straks nog maar 1 keer per maand geleegd.

Huishoudens in de historische kernen (waar huisvuil met zakken wordt ingezameld) en in de hoogbouw (met de grote wijkcontainers) ontvangen geen extra mini-container. Voor hen verandert er dus op dit moment nog niets aan de inzameling. Wel ontvangen deze huishoudens ook huis aan huis een brief.

Woont  u in een historische kern, heeft u al containers voor GFT en restafval en wilt u ook gebruik wil maken van de nieuwe PMD container?  Dan kunt u dit zelf aangeven. In dat geval kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer (0299) 658 585. Wij overleggen dan met u hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden.  Heeft u op dit moment al vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via het bovengenoemde  telefoonnummer. Bovendien vindt u binnenkort op onze website een lijst met veel gestelde vragen.

(28 april 2017) De nieuwe rolcontainers (oftewel mini containers) komen in juni

Voor het beter scheiden van het restafval hebben wij toegezegd in juni 2017 een extra, nieuwe, minicontainer voor het verzamelen van plastic, blik en pak ter beschikking te stellen. Op dit moment zijn wij bezig met de laatste fase van de aanbesteding van deze mini-containers. De nieuwe  mini-containers worden uitgevoerd met een grijze romp en oranje deksel. De romp is gemaakt van 100% gerecyclede kunststoffen.

Wij verwachten dat de mini-containers in juni huis aan huis afgeleverd kunnen worden. U wordt daar tijdig door ons én de leverancier over geïnformeerd. Tot dat moment kunt u uw plastic, blik en pak kwijt in één van de wijkcontainers bij u in de buurt. Zoals altijd vragen wij u dit materiaal schoon en bij voorkeur opgevouwen aan te leveren. Immers: Bron scheiden = Restafval Vermijden!
Huishoudens die gebruik maken van zakken voor restafval of de verzamelcontainers kunnen gewoon doorgaan met het gebruik van de speciale -Plastic Heroes - zak voor plastic, blik en pak.