Nieuwe laadpaal Trefpunt

Verkeersmaatregelen m.b.t. kabelwerkzaamheden voor nieuwe laadpaal op het parkeerterrein van het Trefpunt Marken

Op maandag 8 maart 2021 wordt er opnieuw gestart met het aansluiten van de nieuwe laadpaal voor elektrische auto’s op het parkeerterrein van Het Trefpunt. De eerdere poging is niet gelukt omdat er te veel auto’s nog geparkeerd stonden op de parkeerplaatsen. Voor deze werkzaamheden zal de weg van en naar het parkeerterrein van dorpshuis Het Trefpunt die dag afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel lopend langs het werk. Ook is het noodzakelijk om op een aantal parkeerplaatsen een tijdelijk parkeerverbod in te stellen. Dit wordt op tijd met borden aangegeven.
Voertuigen die op die dag op deze parkeerplaatsen staan worden weggesleept op kosten van de eigenaar.

Noot:

Aanlevering via publicatieswaterland@daadkracht.nl . Publicaties aangeleverd aan Daadkracht komen automatisch in Ons Streekblad.

Uiterste aanlevering op maandag 15.00 uur aan Daadkracht en Communicatie voor bekendmaking op donderdag in dezelfde week.

Luchtfoto van de locatie en de verkeersmaatregelen.