Nevenfuncties college van B&W

Nevenfuncties

Burgermeester L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Niet ambtshalve nevenfuncties:

 • Voorzitter plaatselijke commissie KNRM station Marken
 • Ambassadeur Stichting Vaarwens
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum, Enkhuizen (bezoldigd)
 • Lid RTV KNRM

Ambtshalve nevenfuncties:

 • Lid AB Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Lid stuurgroep Metropolitaan Landschap Metropoolregio Amsterdam
 • Voorzitter portefeuillehouders overleg Landschap en Erfgoed Zaanstreek-Waterland
 • Lid VNG commissie Europa en Internationaal
 • Lid  VNG  expertgroep Water
 • Lid stuurgroep Deltaprogramma Zoetwater/Waterkwaliteit  
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid

Wethouder J. (Jelle) Kaars

 • Ambtenaar gemeente Edam-Volendam (bezoldigd)
 • Voorzitter tennisvereniging Marken (onbezoldigd)

Wethouder A.M.H. (Astrid) van de Weijenberg

 • Zelfstandig journalist (voornamelijk voor vakbladen in onderwijs en kinderopvang) (bezoldigd). Onder meer: Management Kinderopvang, Kinderopvang, Kader Primair
 • Begeleider debatteam Benard Nieuwentijt College Monnickendam

Wethouder A.A. (Ton) van Nieuwkerk

 • Lid Algemeen Bestuur GGD
 • Lid Bestuur Waterlands Archief.

Wethouder B.J. (Bas) ten Have

 • Bestuurslid Stichting 401 Nederlandse Operas (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Nico van Ginkel

Heeft op dit moment géén nevenfuncties.