Monumenten- en welstandscommissie

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de nota Uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018. Deze commissie zal beoordelen of het plan goed past in de bestaande omgeving.

De adviezen van de commissie

Er wordt extra aandacht besteed aan panden of objecten met een monumentale status. Er is ook aandacht voor de locatie van het huis. Als het huis in het beschermde stads- of dorpsgezicht valt krijgt het plan ook extra aandacht bij de commissie.

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

De rol van de monumenten- en welstandscommissie Waterland is om het college, op verzoek of uit eigen beweging, te adviseren over:

 • de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
 •  de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
 •  de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;
 •  andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • De gemeente Waterland kent sinds 1 januari 2012 één adviescommissies voor monumenten en welstand. De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit de desbetreffende kernen.

Plantoelichter: de heer Everaardt en/of de heer Bruinsma

Vergaderingen

De commissie vergaderingen vinden iedere twee weken op maandagmiddag plaats (agenda). De vergaderingen zijn openbaar en vinden vooralsnog digitaal plaats. Uw complete aanvraag dient ruim één week voorafgaand aan de vergadering bij de gemeente te worden ingediend. Over het precieze tijdstip van behandeling van een plan en voor andere vragen over de welstand- en monumentencommissie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer (0299) 658 515.  

Leden Welstandscommissie:

 • De heer B. Gribling (voorzitter/stedenbouwkundige)
 • De heer H. Boonstra (monumentendeskundige)
 • Mevrouw A. Zeinstra (architect lid)
 • De heer J.T.B. Kwakman (burgerlid vereniging Oud Broek in Waterland)
 • De heer L. Duymaer van Twist (burgerlid Vereniging Oud Monnickendam)
 • Vacature (Burgerlid Vereniging Historisch Eiland Marken)

Notulen