Ilpendam

Ilpendam

Ilpendam is een agrarisch dorp, gelegen tussen Purmerend en Watergang met (per 01-05-2017) 1.763 inwoners.
Evenals de andere dorpen in Waterland is Ilpendam ontstaan als ontginningsnederzetting. Door middel van windmolens kwam de afwatering tot stand en konden stukken land gecultiveerd worden. Ilpendam is ontstaan op de plek waar in de twaalfde eeuw een dam in het riviertje De Ilp werd aangelegd – vandaar de naam Ilpendam.
De vele wateren in Waterland vormden rond 1850 de belangrijkste transportwegen voor (inter)lokaal vervoer van personen, vee en goederen. Daarnaast vervulden de wateren een rol in de afwatering. De bebouwing van Ilpendam was geconcentreerd tussen het water en de weg.
Ilpendam is, in tegenstelling tot Broek in Waterland en Zuiderwoude, agrarisch gebleven. Het dorp profiteerde wel mee van de (economische) groei van Amsterdam, omdat er voor de landbouwproducten een grotere afzetmarkt was. Sinds de zeventiende eeuw zijn de stolpboerderijen ontwikkeld uit houten hooihuizen.