Lid rekenkamer

De gemeente Waterland is een kleine gemeente met ongeveer 17.000 inwoners. De gemeenteraad van Waterland bestaat uit 17 raadsleden, verdeeld over 6 fracties. Tot 1 januari 2024 was in de gemeente een rekenkamercommissie actief, welke bestond uit drie externe leden, onder wie een voorzitter, alsmede uit twee raadsleden. 

Als gevolg van een wijziging van de Gemeentewet is de Waterlandse rekenkamercommissie per 1 januari 2024 omgevormd naar een rekenkamer. In de rekenkamer mogen onder de nieuwe wetgeving geen interne leden (leden die tevens lid zijn van de gemeenteraad) meer zitting nemen. De nieuwe rekenkamer bestaat uit drie leden, onder wie één voorzitter. Net als de voormalige rekenkamercommissie zal de nieuwe rekenkamer in de regel één keer per maand vergaderen en afhankelijk van de onderzoeken vaker.

De leden van de rekenkamer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het kiezen van onderzoeksonderwerpen,  het opstellen van de onderzoeksagenda, het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek, het rapporteren van bevindingen en het doen van aanbevelingen ter verbetering.

De functie

Als lid van de rekenkamer denkt u mee over onderzoeksonderwerpen en levert u een bijdrage aan de onderzoeken zelf, waaronder het opstellen van onderzoeksopzet en toetsingskader, interviews en dossieronderzoek, schrijven van de rapportage en het formuleren van conclusies en aanbevelingen. Soms kunt u gevraagd worden om in dit verband het woord te voeren in de gemeenteraad.

Wij vragen van u

•    het beschikken over een opleiding op tenminste HBO-niveau, waarbij de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een juridische, bestuurskundige of sociale achtergrond; 
•    het maatschappelijk betrokken zijn met een onafhankelijke instelling; 
•    een aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek;
•    bekendheid met de werking van het openbaar bestuur zonder daarmee een regionale directe relatie te hebben;
•    resultaatgerichtheid;
•    een heldere mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wij bieden 

Een interessante functie. U ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding die 18% van de vergoeding voor raadsleden bedraagt. Deze vergoeding is exclusief eventuele reiskosten. De benoeming door de gemeenteraad zal, conform artikel 81c, lid 1 in de Gemeentewet, voor de periode van 6 jaar plaatsvinden.

Informatie en solliciteren

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u bellen met Koen Vanhellemont, raadsadviseur van de gemeente Waterland en secretaris van de rekenkamer. Zijn telefoonnummer: 06-15874977.
Uw schriftelijke sollicitatie en CV zien wij graag uiterlijk 11 februari 2024 tegemoet, gericht aan griffie@waterland.nl.