Lid en voorzitter rekenkamer

De gemeente Waterland is een gemeente met ongeveer 17.000 inwoners. De gemeenteraad van Waterland bestaat uit 17 raadsleden, verdeeld over 6 fracties. In de gemeente is op dit moment een rekenkamercommissie actief, die bestaat uit drie externe leden en twee raadsleden. De rekenkamercommissie onderzoekt het gevoerde beleid van de gemeente en komt op basis daarvan met conclusies en aanbevelingen. Voor de uitvoering van onderzoeken wordt meestal gebruik gemaakt van externe bureaus. De commissie vergadert in de regel 1 x per maand en afhankelijk van de onderzoeken vaker. 

Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers inwerking getreden. Als gevolg daarvan wordt de Waterlandse rekenkamercommissie per 1 januari 2024 omgevormd naar een rekenkamer. De nieuwe rekenkamer zal bestaan uit drie leden, onder wie één voorzitter. Eén van de huidige leden van de rekenkamercommissie zal doorgaan als lid van de nieuwe rekenkamer. Dit heeft tot gevolg dat er twee vacatures zijn voor de nieuwe rekenkamer; één als lid en één als voorzitter. 

De functie

De leden van de rekenkamer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het kiezen van onderzoeksonderwerpen,  het opstellen van de onderzoeksagenda, het formuleren van een duidelijke vraagstelling t.b.v. een onderzoek, het begeleiden of zelf uitvoeren van het onderzoek, het rapporteren van bevindingen en het formuleren van conclusies en aanbevelingen ter verbetering. Soms kunt u gevraagd worden om in verband met de aanbieding van een onderzoeksrapport het woord te voeren in de gemeenteraad.

De voorzitter fungeert bovendien als aanspreekpunt voor de andere leden, zit de maandelijkse vergaderingen voor, treedt op als woordvoerder en bewaakt een zorgvuldige besluitvorming. De ambtelijk secretaris vanuit de griffie ondersteunt de voorzitter en de leden bij de werkzaamheden.

Wij vragen van u

•    een opleiding op tenminste HBO-niveau, waarbij de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een juridische, bestuurskundige of sociale achtergrond. 
•    maatschappelijke betrokkenheid.
•    een onafhankelijke instelling.
•    aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek. 
•    bekendheid met de regio en de werking van het openbaar bestuur, zonder daarmee een directe relatie te hebben. 
•    resultaatgerichtheid.
•    een heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wij bieden 

Een interessante functie. U ontvangt als lid een vaste maandelijkse bruto vergoeding, die 18% van de vergoeding voor raadsleden bedraagt. In 2023 is dat €197,37. Voor de voorzitter is de vergoeding gebaseerd op 20% van de vergoeding voor raadsleden. In 2023 is dat €219,30. Deze vergoeding is exclusief eventuele reiskosten; indien de rekenkamerleden zelf onderzoek uitvoeren is daarvoor, onder voorwaarden, een extra uurvergoeding beschikbaar (op dit moment is dat € 43,86). De benoeming door de gemeenteraad zal, conform artikel 81c, lid 1 in de Gemeentewet, voor de periode van 6 jaar plaatsvinden.

Informatie en solliciteren

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u bellen met Koen Vanhellemont, raadsadviseur van de gemeente Waterland en secretaris van de huidige rekenkamercommissie. Zijn telefoonnummer: 06-15874977.
Uw schriftelijke sollicitatie en CV zien wij graag uiterlijk zondag 19 november tegemoet, gericht aan griffie@waterland.nl.