Leven en Levensgebeurtenissen

Geboorteaangifte doen

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Als u gaat trouwen, kunt u met de gemeente afspraken maken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip.

Uittreksel BRP (basis registratie personen)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel.

Geregistreerd partnerschap

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen.

Echtscheiding

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Erkenning en gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente.

Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.

Verhuizen

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan.

Emigreren

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

Begraven

De gemeente Waterland heeft acht gemeentelijke  begraafplaatsen in beheer

 

Lees meer

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.