Leven en Levensgebeurtenissen

Geboorteaangifte doen

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Voor het melden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.

Uittreksel BRP (basis registratie personen)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel.

Echtscheiding

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Erkenning en gezag

Voor het erkennen van een kind vragen wij u om een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online. U voorkomt daarmee dat u moet wachten.

Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.

Verhuizen

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan.

Emigreren melden

Als u naar het buitenland verhuist, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

Begraven

De gemeente Waterland heeft acht gemeentelijke  begraafplaatsen in beheer

Lees meer

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

U vraagt een attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor loopt u binnen bij het gemeentehuis. U kunt ook van tevoren een afspraak maken. U hoeft dan niet te wachten.

Aanvragen uittreksel en nalatenschapsonderzoek voor bedrijven

Als notaris en advocatenkantoor kunt u bij ons een aanvraag doen voor een nalatenschap onderzoek of uittreksel BRP.

Lees meer