Klacht over de gemeente indienen

De gemeente Waterland probeert haar diensten zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Als u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het lang uitblijven van een antwoord op uw brief, of om de wijze waarop u door een ambtenaar bent behandeld.

Uitgangspunt is, dat u zo snel en zo zorgvuldig mogelijk de aandacht moet krijgen die wordt gevraagd. U ontvangt een schriftelijke reactie.

Procedure 

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar 

Niet eens met de afhandeling?

Wanneer u van mening bent dat het antwoord op uw klacht niet afdoende is afgehandeld kunt u een klacht indienen bij de Amsterdamse Ombudsman. Gemeente Waterland is voor een tweedelijns klachtenbehandeling aangesloten bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. De contactgegevens kunt u vinden op de bovenstaande site van de Amsterdamse Ombudsman.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene Juridische Zaken, tel. (0299) - 658 640.