Klacht over de gemeente indienen

De gemeente Waterland probeert haar diensten zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Als u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het lang uitblijven van een antwoord op uw brief, of om de wijze waarop u door een ambtenaar bent behandeld.

Uitgangspunt is, dat u zo snel en zo zorgvuldig mogelijk de aandacht moet krijgen die wordt gevraagd. U ontvangt een schriftelijke reactie.

Procedure 

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar 

Niet eens met de afhandeling?

Wanneer u van mening bent dat het antwoord op uw klacht niet afdoende is afgehandeld kunt u een klacht indienen bij de Amsterdamse Ombudsman. Gemeente Waterland is voor een tweedelijns klachtenbehandeling aangesloten bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. De contactgegevens kunt u vinden op de bovenstaande site van de Amsterdamse Ombudsman.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene Juridische Zaken, tel. (0299) - 658 640.