Kerkenvisie

Naar verwachting verliest 30 tot 70 procent van de Nederlandse kerkgebouwen de komende jaren zijn functie. Dit speelt ook in Waterland. Hier staan 16 kerkgebouwen, waarvan 13 in religieus gebruik. Als een kerkgebouw leeg komt te staan, willen wij als gemeente hierop voorbereid zijn. Samen met de kerkeigenaren wordt er gewerkt aan een kerkenvisie en het toekomstperspectief van deze markante gebouwen. 

Voor sommige kerken zijn de vooruitzichten onzeker. Daarom is het van groot belang om zorgvuldig over hun toekomst na te denken. Daar is de kerkenvisie voor bedoeld. In het kader van dit project heeft de gemeente met alle eigenaren van de kerkgebouwen gesproken over mogelijke ontwikkelingen. Blijft een gebouw in gebruik als kerk? Kan het toekomstperspectief worden verlengd met een nevenbestemming? Of krijgt het gebouw een hele andere invulling? En zo ja, wat zou dan een passend nieuw gebruik zijn? 

Ideeën Waterlanders

De inzichten van inwoners van de gemeente Waterland willen we graag meenemen in de Kerkenvisie. In een enquête die in september 2023 online heeft gestaan hebben inwoners hun mening en ideeën kunnen aangeven. Hier vindt u het rapport Analyse uitkomsten enquête. Zie bijgaand PDF het rapport.