Jeugdhulp

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen (0 tot 18 jaar) en hun opvoeders. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen in Waterland gezond, veilig en evenwichtig opgroeien, zodat zij als mondige, sociale en zelfredzame inwoners in het leven staan en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Ouders zijn hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als dit niet vanzelf gaat, komt de gemeente in beeld.

Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

Consulenten jeugd en kernteam jeugd en gezin

Voor kleine opvoed- en/of opgroeivragen kunt u als vanouds terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Waterland. Als u meer ondersteuning nodig heeft bij de opvoeding van uw kinderen kunt u bij de gemeente terecht. Ook als je als jongere problemen ondervindt met opgroeien kun je hiervoor bij de gemeente aankloppen. U kunt hier het meldformulier jeugd vinden: PDFmeldfromulier jeugd.pdf

Bij de gemeente Waterland houden de consulenten jeugd zich bezig met de vragen van ouders en jeugdigen voor ondersteuning. Daarnaast werken wij in Waterland met een kernteam jeugd en gezin. Dit team vormt de spil van de jeugdhulp in Waterland en bestaat uit professionals die qua expertise het hele jeugdhulpveld bestrijken. Het kernteam gaat aan de slag met het gezin en vormt de toegang tot de jeugdzorg in Waterland. Lees meer over het kernteam jeugd en gezin.

Vrij toegankelijke hulp of beschikking

Het jongerenwerk, het centrum voor jeugd en gezin en de kortdurende hulp die de leden van het kernteam bieden vanuit hun eigen specialisme zijn vrij toegankelijk, hiervoor is geen formeel besluit (beschikking) van de gemeente nodig. Als er meer hulp nodig is, kan het kernteam u en uw kind ook doorverwijzen naar specialistische hulp, de gemeente geeft u dan de beschikking waarop staat voor welke hulp u doorverwezen wordt. Ook de huisarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar specialistische hulp, hiervoor ontvangt u uiteindelijk wel een beschikking van de gemeente. Overigens werken de huisartsen in Waterland nauw samen met het kernteam voor jeugd en gezin en kan het voorkomen dat uw huisarts u daarnaar doorverwijst.

Welke zorg is ingekocht?

Op de website www.ikzoekjeugdhulp.nl vind u een overzicht van de aanbieders waar de gemeente Waterland (in regionaal verband) een contract mee heeft afgesloten voor jeugdzorg. U kunt op de website zoeken op product- en gemeenteniveau.

Indien behandeling van de specifieke cliënt niet mogelijk is bij één van de gecontracteerde aanbieders, is het mogelijk dat een huisarts verwijst naar een aanbieder waar geen contract mee is afgesloten. Hiervoor is wel overleg met de gemeente, via de coördinator van het kernteam, noodzakelijk. Anders komt de behandeling voor eigen rekening van de cliënt.

Eigen bijdrage

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Dan moet u een ouderbijdrage Jeugdwet betalen. De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van:

  • de leeftijd van uw kind;
  • het soort hulp uw kind ontvangt;
  • het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft.

De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekend en geïnd. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK. Zij zijn telefonisch te bereiken op het gratis nummer (0800) 1925. Op de website van het CAK kunt u tevens uw eigen bijdrage online berekenen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies, is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek - Waterland. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis telefonisch te bereiken op (0800) 2000. Lees meer over Veilig Thuis.

Verwijsindex Risicojongeren (MULTIsignaal)

Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van uw kind dan kunnen hulpverleners een melding maken in de Verwijsindex voor Risicojongeren. De gemeente Waterland maakt hiervoor gebruik van het digitale systeem MULTIsignaal. Lees meer over Verwijsindex Risicojongeren (MULTIsignaal).

Vragen?

Heeft u vragen over jeugdhulp of voor de consulenten jeugd en het kernteam jeugd en gezin? Dan kunt u contact met ons opnemen.