Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen (0 tot 18 jaar) en hun opvoeders.

Lees meer

Centrum voor Jeugd en Gezin

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

Basisonderwijs

Hieronder treft u een lijst van basisscholen in de gemeente Waterland.

Lees meer

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Waterland is één middelbare school:

Lees meer