Jeugd en Onderwijs

Jeugd - Kernteam jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (zorg, begeleiding en ondersteuning) aan kinderen tot 18 jaar en hun opvoeders.

Lees meer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

Peuteropvang in Waterland

Vanaf 1 januari 2018 heten de peuterspeelzalen in Waterland peuteropvang.

Voor de peuterspeelzalen gelden per 2018 dezelfde kwaliteitseisen als een kinderdagverblijf.

Lees meer

Basisonderwijs

Hieronder treft u een lijst van basisscholen in de gemeente Waterland.

Lees meer

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Waterland is één middelbare school:

Lees meer

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

Veilig e-mailen met ZIVVER

U heeft een e-mail via ZIVVER van ons ontvangen? Hier leest u hoe u deze kunt openen.

Lees meer