Jongerenwerker

Jerome den Enting
Functie: 
Jongerenwerker

Kennismaken met Jerome den Enting, jongerenwerker van de Gemeente Waterland

Als jongerenwerker ben ik sinds januari 2012 actief in de Gemeente Waterland en een belangrijk aanspreekpunt voor iedereen met een vraag, probleem, idee, plan, oplossing of klacht. Als het maar wel gaat over jongeren(zaken) in de leeftijd tussen 11 en 23 jaar. Voor iedereen betekent niet alleen een aanspreekpunt voor jongeren zelf, maar in alle kernen ook voor ouders, instellingen, scholen, beleidsmedewerkers, bewoners, verenigingen, organisaties en bedrijven.

 • Mijn kerndoel is dat zoveel mogelijk jongeren zich positief manifesteren en zo min mogelijk jongeren problemen hebben met zichzelf of problemen veroorzaken voor anderen.
 • Mijn rol als jongerenwerker varieert per situatie: waarnemer, coach, hulpverlener, organisator, voorlichter, initiatievenmakelaar, corrector, aanjager of verbindingsschakel, het wisselt per keer.
 • Ik zorg ervoor dat ik goed zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar ben.
 • Er wordt in heldere taal gesproken over respect, gedrag, verantwoordelijkheid en het fatsoenlijk omgaan met de openbare ruimte.
 • Jongeren worden (individueel of collectief) op een positieve wijze gecoacht en in contact gebracht met de mogelijkheden en oplossingen in de buurt.
 • Nieuwe programma’s en projecten worden voor, door en met jongeren ontwikkeld.
 • Nadruk ligt op de eigen inzet van jongeren om veranderingen en verbeteringen door samenwerking te realiseren.
 • Preventie en vroegsignalering levert een positieve bijdrage aan de jeugdzorg, openbare orde en veiligheid.

Heb je wat? Kom maar op! Stel je vraag, geef je mening, toon je talent, laat je omgeving genieten, verras vrienden en volgers, overtuig de gemeente en ….. neem contact op via jongerenwerker@waterland.nl.

Mijn motto’s:

 • 'Geef jongeren je vertrouwen en je krijgt er verantwoordelijkheid voor terug'.
 • 'Hoe dieper je in de put zit, hoe dichter je bij de bron bent'.
 • 'Onderschat nooit de ware kracht van positief denken'.
 • 'Het is een voorrecht om in deze prachtige omgeving dit dankbare werk te kunnen doen'.