Overzicht Gegunde Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Accountantscontrole vanaf controlejaar 2021

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: Q-concepts Accountancy B.V. gevestigd te ’s Hertogenbosch
Datum gunning: 30-04-2021

Traineepool

Procedure: Europees niet-openbaar
Gegund aan: Wyzer B.V. gevestigd te Utrecht
Datum gunning: 9-11-2021

Meerjaren onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties mei 2021 - april 2023

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: Pilkes Verlichting BV
Datum gunning: 22-04-2021

Huisvuil- en grofvuilinzameling mei 2021 e.v.

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: Remondis Nederland BV gevestigd te Lichtenvoorde
Datum gunning: 16-02-2021

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Procedure: Meervoudig Onderhands
Gegund aan: MEE Amstel en Zaan gevestigd te Amsterdam
Datum gunning: 23-12-2020

Lease elektrische Personenauto‘s en dienstauto 2021

Procedure: Meervoudig Onderhands
Gegund aan: Volkswagen Pon Financial Services B.V., gevestigd te Amersfoort
Datum gunning: 1-12-2020

Sloopwerkzaamheden Galgeriet 8-10, 12-14, 18-20 en woning Hemmeland 1

Procedure: Meervoudig Onderhands
Gegund aan: I Deegen & Zoon B.V., gevestigd te Watergang
Datum gunning: 31-11-2020 

Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing in en om objecten gemeente Waterland

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: schoonmaakbedrijf Victoria B.V., gevestigd te Alkmaar
Datum gunning: 13-10-2020

Levering en onderhoud ondergrondse perscontainers

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Sidcon Milieutechniek B.V.
Datum gunning: 19-06-2020

Technisch Applicatiebeheer 

Procedure: Europese openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Dutch Delta Systeemtechniek B.V.
Datum gunning: 17-04-2020

Onderhoud en werken aan werktuigbouwkundige installaties in en om objecten gemeente Waterland 

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Klaver Klimaattechniek B.V.
Datum gunning: 24-02-2020

Onderhoud Elementenverhardingen

Procedure: Nationale openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Nota Infra B.V.
Datum gunning: 07-02-2020

Onderhoud en werken aan de Elektrotechnische installaties in en om objecten gemeente Waterland

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Smit Elektra
Datum gunning: 17-12-2019

Uitbesteding ICT-infrastructuurdiensten en beheer

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Gegund: KPN B.V.
Datum gunning: 17-12-2018

Deelname bouwteam en bouw gemeentewerf

Procedure: Nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure
Deelname bouwteam gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis B.V.
Datum gunning: 5-11-2018

Renovatie de Bolder

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 18-07-2018

Raamovereenkomst levering, installatie en reparatie van sportmaterialen

Procedure: Europees openbare aanbestedingsprocedure
Status: Gegund aan: Nijha B.V.
Datum Gunning: 30-04-2018

Nieuwbouw pin- en toiletgebouw te Marken

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 01-04-2018

Prestatiecontract onderhoud civiele kunstwerken gemeente Waterland

Procedure: Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Aannemingsbedrijf Klein Wieringen B.V.
Datum gunning: 1-2-2018

Afvalinzameling Waterland 2018 e.v.

Procedure: Europees Openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Remondis Nederland B.V.
Datum gunning: 23-11-2017

Levering elektriciteit en gas aan gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Levering elektriciteit gegund aan De Vrije Energie Producent B.V.
Levering gas gegund aan Gazprom Marketing & Trading Retail Limited
Datum gunning: 1-6-2017

School maatschappelijk werk gemeente Waterland

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: Stichting De SMD
Datum gunning: 05-07-2021

Inhuur Uitzendkrachten t.b.v. buitendienst 2021 e.v.

Procedure: Meervoudig Onderhands
Gegund aan: PDZ Uitzendbureau
Datum gunning: 14-05-2021

Overzicht Lopende Aanbestedingen