Overzicht Gegunde Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Vernieuwbouw Openbare Basisschool de Havenrakkers in Broek in Waterland

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Deelname bouwteam gegund aan: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.
Datum voorlopige gunning: 30-4-2019

Uitbesteding ICT-infrastructuurdiensten en beheer


Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Gegund aan: KPN B.V.

Datum gunning: 17-12-2018

Deelname bouwteam en bouw gemeentewerf

Procedure: Nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure
Deelname bouwteam gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis B.V.
Datum gunning: 5-11-2018

Renovatie de Bolder

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 18-07-2018

Raamovereenkomst levering, installatie en reparatie van sportmaterialen

Publicatiedatum: 22-02-2018
Inschrijving tot: 03-04-2018 om 10.00 uur
Procedure: Europees openbare aanbestedingsprocedure
Status: Gegund aan: Nijha B.V.
Datum Gunning: 30-04-2018

Nieuwbouw pin- en toiletgebouw te Marken

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 01-04-2018

Prestatiecontract onderhoud civiele kunstwerken gemeente Waterland

Procedure: Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Aannemingsbedrijf Klein Wieringen B.V.
Datum gunning: 1-2-2018

Afvalinzameling Waterland 2018 e.v.

Procedure: Europees Openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Remondis Nederland B.V.
Datum gunning: 23-11-2017

Levering elektriciteit en gas aan gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Levering elektriciteit gegund aan De Vrije Energie Producent B.V.
Levering gas gegund aan Gazprom Marketing & Trading Retail Limited
Datum gunning: 1-6-2017

Brandverzekering gemeente Waterland

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan AFOS ‘Zevenwouden’ U.A., REAAL Schadeverzekeringen N.V.,
Sompo Japan Nipponkoa Nederland B.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. en Intermont Assuradeuren B.V
Datum gunning: 21-12-2015

Schoonmaak gemeente Landsmeer en gemeente Waterland

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Victoria Schoonmaakbedrijf B.V. (Waterland)
Datum gunning: 24-11-2015

Structuurvisie 2030 gemeente Waterland

Procedure: Nationaal Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan: BügelHajema Adviseurs B.V.
Datum gunning: 12-10-2015

Aannemer Brandweerkazerne Broek in Waterland

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
Datum gunning: 09-07-2015

Multifunctionals

Gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland en Zeevang
Procedure: Europese openbare procedure
Gegund aan: Canon Nederland N.V.
Datum gunning: 10-03-2015