Overzicht Gegunde Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing in en om objecten gemeente Waterland

Procedure: Europees Openbaar
Gegund aan: schoonmaakbedrijf Victoria B.V., gevestigd te Alkmaar
Datum gunning: 13-10-2020
 

Levering en onderhoud ondergrondse perscontainers

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Sidcon Milieutechniek B.V.
Datum gunning: 19-06-2020

 

Technisch Applicatiebeheer 

Procedure: Europese openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Dutch Delta Systeemtechniek B.V.
Datum gunning: 17-04-2020

 

Onderhoud en werken aan werktuigbouwkundige installaties in en om objecten gemeente Waterland 

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Klaver Klimaattechniek B.V.
Datum gunning: 24-02-2020

 

Onderhoud Elementenverhardingen

Procedure: Nationale openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Nota Infra B.V.
Datum gunning: 07-02-2020

 

Onderhoud en werken aan de Elektrotechnische installaties in en om objecten gemeente Waterland

Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Smit Elektra
Datum gunning: 17-12-2019

 

Uitbesteding ICT-infrastructuurdiensten en beheer

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Gegund: KPN B.V.
Datum gunning: 17-12-2018

 

Deelname bouwteam en bouw gemeentewerf

Procedure: Nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure
Deelname bouwteam gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis B.V.
Datum gunning: 5-11-2018

 

Renovatie de Bolder

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 18-07-2018

 

Raamovereenkomst levering, installatie en reparatie van sportmaterialen

Procedure: Europees openbare aanbestedingsprocedure
Status: Gegund aan: Nijha B.V.
Datum Gunning: 30-04-2018

 

Nieuwbouw pin- en toiletgebouw te Marken

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v.
Datum gunning: 01-04-2018

 

Prestatiecontract onderhoud civiele kunstwerken gemeente Waterland

Procedure: Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Aannemingsbedrijf Klein Wieringen B.V.
Datum gunning: 1-2-2018

 

Afvalinzameling Waterland 2018 e.v.

Procedure: Europees Openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Remondis Nederland B.V.
Datum gunning: 23-11-2017

 

Levering elektriciteit en gas aan gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Levering elektriciteit gegund aan De Vrije Energie Producent B.V.
Levering gas gegund aan Gazprom Marketing & Trading Retail Limited
Datum gunning: 1-6-2017

 

Overzicht Lopende Aanbestedingen